Priority Hotline 24/7

1800 1565

Đặc quyền khi trở thành Hội viên Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên (Vietcombank Priority)

16/10/2018 03:02 CH
Lợi ích

Trở thành Hội viên của Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên (Vietcombank Priority), Quý Khách hàng sẽ được trải nghiệm hàng loạt đặc quyền riêng biệt từ Vietcombank và các đối tác cao cấp của Vietcombank:

Đặc quyền về phục vụ

 • Ưu tiên về khu vực phục vụ
 • Ưu tiên về thứ tự phục vụ
 • Ưu tiên về nhân sự phục vụ
 • Ưu tiên về hệ thống hỗ trợ 24/7

Đặc quyền về ưu đãi

 • Các giải pháp tài chính riêng biệt cùng các ưu đãi vượt trội về lãi suất/phí khi giao dịch tại Vietcombank
 • Các chính sách ưu đãi từ các đối tác của Vietcombank

Đặc quyền về chăm sóc

 • Các chương trình chăm sóc khách hàng riêng biệt
 • Tham gia vào các sự kiện đẳng cấp cùng cộng đồng khách hàng của Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên (Vietcombank Priority).
Điều kiện tham gia

Để trở thành Hội viên Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên (Vietcombank Priority), Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

 • Tổng số dư tiền gửi (VNĐ và ngoại tệ) không kỳ hạn và có kỳ hạn quy VNĐ bình quân năm từ 2 tỷ VNĐ trở lên.
 • Tổng dư nợ (ngắn hạn, trung dài hạn) quy VNĐ bình quân năm từ 3 tỷ VNĐ trở lên.
 • Chủ thẻ Platinum của VCB có tổng doanh số chi tiêu thẻ (bao gồm doanh số của tất cả các loại thẻ) tích lũy hàng năm từ 150 triệu VNĐ trở lên​​​​​​​

Lưu ý: Điều kiện trở thành hội viên được quyết định bởi Ngân hàng. Vietcombank có quyền thay đổi các quyền lợi/dịch vụ cung cấp như một phần của chương trình.