Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 16,028.56/ 16,530.95
  • EUR: Mua/ Bán: 25,997.76/ 27,050.38
  • GBP: Mua/ Bán: 28,980.51/ 29,888.87
  • JPY: Mua/ Bán: 207.53/ 215.93
  • USD: Mua/ Bán: 23,160.00/ 23,340.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,028.56/ 16,530.95
  • EUR: Mua/ Bán: 25,997.76/ 27,050.38
  • GBP: Mua/ Bán: 28,980.51/ 29,888.87
  • JPY: Mua/ Bán: 207.53/ 215.93
  • USD: Mua/ Bán: 23,160.00/ 23,340.00