Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến

  • AUD: Mua/ Bán: 15,920.97/ 16,419.99
  • EUR: Mua/ Bán: 25,629.21/ 26,666.90
  • GBP: Mua/ Bán: 28,847.74/ 29,751.94
  • JPY: Mua/ Bán: 208.73/ 217.18
  • USD: Mua/ Bán: 23,160.00/ 23,340.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,920.97/ 16,419.99
  • EUR: Mua/ Bán: 25,629.21/ 26,666.90
  • GBP: Mua/ Bán: 28,847.74/ 29,751.94
  • JPY: Mua/ Bán: 208.73/ 217.18
  • USD: Mua/ Bán: 23,160.00/ 23,340.00