Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,270.12/ 16,780.13
  • EUR: Mua/ Bán: 26,962.44/ 28,054.19
  • GBP: Mua/ Bán: 29,721.68/ 30,653.34
  • JPY: Mua/ Bán: 215.93/ 224.90
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,270.12/ 16,780.13
  • EUR: Mua/ Bán: 26,962.44/ 28,054.19
  • GBP: Mua/ Bán: 29,721.68/ 30,653.34
  • JPY: Mua/ Bán: 215.93/ 224.90
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00