Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 15,222.80/ 15,543.70
  • EUR: Mua/ Bán: 24,982.42/ 25,862.64
  • GBP: Mua/ Bán: 29,944.82/ 30,271.80
  • JPY: Mua/ Bán: 205.13/ 212.36
  • USD: Mua/ Bán: 23,185.00/ 23,325.00
  • AUD: Mua/ Bán: 15,222.80/ 15,543.70
  • EUR: Mua/ Bán: 24,982.42/ 25,862.64
  • GBP: Mua/ Bán: 29,944.82/ 30,271.80
  • JPY: Mua/ Bán: 205.13/ 212.36
  • USD: Mua/ Bán: 23,185.00/ 23,325.00