Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức
  • AUD: Mua/ Bán: 17,641.32/ 18,194.39
  • EUR: Mua/ Bán: 27,513.22/ 28,661.04
  • GBP: Mua/ Bán: 31,193.22/ 32,171.14
  • JPY: Mua/ Bán: 218.42/ 227.53
  • USD: Mua/ Bán: 22,985.00/ 23,165.00
  • AUD: Mua/ Bán: 17,641.32/ 18,194.39
  • EUR: Mua/ Bán: 27,513.22/ 28,661.04
  • GBP: Mua/ Bán: 31,193.22/ 32,171.14
  • JPY: Mua/ Bán: 218.42/ 227.53
  • USD: Mua/ Bán: 22,985.00/ 23,165.00