Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

  • AUD: Mua/ Bán: 14,323.04/ 14,683.39
  • EUR: Mua/ Bán: 25,867.86/ 26,833.10
  • GBP: Mua/ Bán: 28,914.57/ 29,642.01
  • JPY: Mua/ Bán: 213.95/ 222.60
  • USD: Mua/ Bán: 23,560.00/ 23,720.00
  • AUD: Mua/ Bán: 14,323.04/ 14,683.39
  • EUR: Mua/ Bán: 25,867.86/ 26,833.10
  • GBP: Mua/ Bán: 28,914.57/ 29,642.01
  • JPY: Mua/ Bán: 213.95/ 222.60
  • USD: Mua/ Bán: 23,560.00/ 23,720.00