Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,514.32/ 17,031.99
  • EUR: Mua/ Bán: 27,103.94/ 28,201.41
  • GBP: Mua/ Bán: 29,988.70/ 30,928.73
  • JPY: Mua/ Bán: 214.41/ 222.42
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,514.32/ 17,031.99
  • EUR: Mua/ Bán: 27,103.94/ 28,201.41
  • GBP: Mua/ Bán: 29,988.70/ 30,928.73
  • JPY: Mua/ Bán: 214.41/ 222.42
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00