Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,782.82/ 17,308.92
  • EUR: Mua/ Bán: 27,123.87/ 28,222.17
  • GBP: Mua/ Bán: 30,466.75/ 31,421.80
  • JPY: Mua/ Bán: 216.38/ 225.37
  • USD: Mua/ Bán: 23,070.00/ 23,250.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,782.82/ 17,308.92
  • EUR: Mua/ Bán: 27,123.87/ 28,222.17
  • GBP: Mua/ Bán: 30,466.75/ 31,421.80
  • JPY: Mua/ Bán: 216.38/ 225.37
  • USD: Mua/ Bán: 23,070.00/ 23,250.00