Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

  • AUD: Mua/ Bán: 16,267.84/ 16,777.78
  • EUR: Mua/ Bán: 26,818.66/ 27,904.58
  • GBP: Mua/ Bán: 29,835.79/ 30,771.03
  • JPY: Mua/ Bán: 213.16/ 221.12
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00
  • AUD: Mua/ Bán: 16,267.84/ 16,777.78
  • EUR: Mua/ Bán: 26,818.66/ 27,904.58
  • GBP: Mua/ Bán: 29,835.79/ 30,771.03
  • JPY: Mua/ Bán: 213.16/ 221.12
  • USD: Mua/ Bán: 23,090.00/ 23,270.00