NIỀM VUI NHÂN 20 LẦN VỚI THẺ DOANH NGHIỆP VIETCOMBANK VISA BUSINESS

27/11/2021 11:42 SA
Đối tượng áp dụng: Khách hàng là doanh nghiệp (tính theo CIF tại Vietcombank) đang sở hữu thẻ Vietcombank Visa Business.

  1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là doanh nghiệp (tính theo CIF tại Vietcombank) đang sở hữu thẻ Vietcombank Visa Business, bao gồm các loại thẻ sau:

- Thẻ TDQT Vietcombank Visa Business

- và/hoặc Thẻ GNQT Vietcombank Visa Business

  1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/05/2022

Chia làm 02 giai đoạn triển khai:

- Giai đoạn 1: 01/12/2021 – 28/02/2022

- Giai đoạn 2: 01/03/2022 – 31/05/2022

Lưu ý: Vietcombank tổng kết trả thưởng cho khách hàng đủ điều kiện trả thưởng sau khi kết thúc mỗi giai đoạn triển khai

  1. Nội dung khuyến mại:

* Ưu đãi 1:

- Miễn phí thường niên năm đầu thẻ TDQT Vietcombank Visa Business

- Miễn phí duy trì tài khoản năm đầu thẻ GNQT Vietcombank Visa Business

(*) Ghi chú:

Mỗi khách hàng được miễn phí thường niên/duy trì tài khoản cho 5 thẻ phát hành đầu tiên trong cả CTKM (bao gồm 2 giai đoạn triển khai).

* Ưu đãi 2: Tặng 20 lần tỷ lệ hoàn tiền của thẻ (*), tương ứng hoàn tiền 6% cho chủ thẻ GNQT Vietcombank Visa Business và 8% cho thẻ TDQT Vietcombank Visa Business.

(*) Ghi chú:

- Tỷ lệ hoàn tiền theo tính năng sản phẩm thẻ là 0,3% cho thẻ GNQT Vietcombank Visa Business và 0,4% cho thẻ TDQT Vietcombank Visa Business. 

- Mỗi khách hàng (theo CIF doanh nghiệp) được hoàn tối đa 1 triệu đồng trong cả CTKM (bao gồm 2 giai đoạn triển khai).

Chương trình áp dụng theo các điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trình, chi tiết xem tại đây.

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​