84 - 24 - 3824 8919

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIETCOMBANK NĂM 2018

29/06/2020 08:40 SA
Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-VCB.HĐKH ngày 01/04/2020 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ VCB, trong tháng 6/2020, 08 đề tài thuộc danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 đã được nghiệm thu với kết quả tốt (50% đạt loại Xuất sắc, 50% đạt loại Giỏi).

Các đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu nhận định là có tính mới, cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng tốt mục tiêu nghiên cứu, phần đánh giá thực trạng và giải pháp có đóng góp tốt cho thực tiễn triển khai.

            Các đề tài được nghiệm thu bao gồm:

  1. Đề tài VCB18.02“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Contact Center của ngân hàng – Trường hợp VCB” -  Chủ nhiệm đề tài : Ths. Phạm Anh Tuấn – Uỷ viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

  1. Đề tài VCB 18.03 "Hoàn thiện công tác quản lý danh mục tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại VCB" – Chủ nhiệm đề tài : Bà Nguyễn Minh Hường – Phó Giám đốc Chi nhánh Đông Anh, nguyên Trưởng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng;

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

  1. Đề tài VCB 18.06 "Xây dựng hoàn thiện khung điều kiện phê duyệt tín dụng áp dụng trong hệ thống VCB" – Chủ nhiệm đề tài : Ths. Vũ Huy Hoàng – Trưởng Phòng Phê duyệt tín dụng;

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

  1. Đề tài VCB 18.09 "Hoàn thiện Phương pháp và Quy trình xây dựng, phân giao kế hoạch tài chính” – Chủ nhiệm đề tài : TS Lê Thị Huyền Diệu – Trưởng Phòng Chính sách tài chính kế toán;

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

  1. Đề tài VCB 18.10 “Ứng dụng kết quả tính toán Tài sản có rủi ro (RWA) theo quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ Basel II trong quản trị vốn tại VCB" - Chủ nhiệm đề tài : TS Lê Thị Huyền Diệu – Trưởng Phòng Chính sách tài chính kế toán;

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

  1. Đề tài VCB 18.12 “Áp dụng các mô hình định lượng trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh tại VCB”- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Sỹ Mạnh – Trưởng Phòng Kế hoạch;

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

  1. Đề tài VCB 18.14 “Xây dựng hệ thống tích điểm thưởng và chính sách áp dụng đối với khách hàng” – Chủ nhiệm đề tài : TS. Hồ Văn Tuấn – Giám đốc Sở giao dịch;

Chủ nhiệm đề tài bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu

  1. Đề tài VCB18.15 “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án tại VCB” – Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô Thúy Phượng – Phó trưởng Ban Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp.

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

Bên cạnh việc đánh giá, nhận xét và góp ý hoàn thiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu cũng thống nhất chỉ định các đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu: Trung tâm hỗ trợ khách hàng (VCC), Phòng Quản lý rủi ro tín dụng; Phòng Chính sách Tài chính kế toán, Phòng Phê duyệt tín dụng, Phòng Kế hoạch, Sở Giao dịch, Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp. Các đơn vị được giao triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài có trách nhiệm tổ chức khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn tại đơn vị theo quy định và xác nhận kết quả ứng dụng khi được yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ khi được chuyển giao kết quả nghiên cứu.

      VCB News


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-38243524

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​