LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ TẠI HỘI SỞ CHÍNH VÀ MỘT SỐ CHI NHÁNH VIETCOMBANK

10/08/2015 12:00 SA
Ngày 10/08/2015, tại Trụ sở Vietcombank, số198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố quyết định về nhân sự tại một số phòng/ban Hội sở chính và chi nhánh Vietcombank Ba Đình cùng Chi nhánh Vietcombank Khách hàng đặc biệt.​

Ngày 10/08/2015, tại Trụ sở Vietcombank, số198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố quyết định về nhân sự tại một số phòng/ban Hội sở chính và chi nhánh Vietcombank Ba Đình cùng Chi nhánh Vietcombank Khách hàng đặc biệt. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc; các ông, bà thành viên UV HĐQT, Ban điều hành cùng lãnh đạo và cán bộ các chi nhánh Ba Đình, Khách hàng đặc biệt, các phòng/ban tại Hội sở chính gồm: Văn Phòng, Tổ chức cán bộ và Đào tạo (TCCB&ĐT), Ban Thi đua, Khách hàng Doanh nghiệp, Chính sách Tín dụng, Quản lý nợ, Chính sách sản phẩm bán lẻ.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Trưởng phòng TCCB&ĐT Vietcombank đã công bố các quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, theo đó:

- Tại quyết định số 888/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 10/08/2015, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở chính Vietcombank giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Vietcombank Ba Đình kể từ ngày 10/8/2015;

- Tại quyết định số 886/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 10/08/2015, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Bằng - Phó giám đốc Sở giao dịch Vietcombank giữ chức vụ Quyền iám đốc Chi nhánh Vietcombank Dịch vụ Khách hàng đặc biệt kể từ ngày 10/8/2015;

 

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT (bên phải) và ông Phạm Quang Dũng, Tổng giám đốc (bên trái)  trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Việt Cường - tân Giám đốc Vietcombank  Ba Đình và ông Nguyễn Hữu Bằng - tân Quyền Giám đốc Vietcombank Dịch vụ khách hàng đặc biệt

Cùng ngày Tổng giám đốc Vietcombank cũng có các quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng/ban tại Hội sở chính, theo đó:

- Tại quyết định số 912/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 10/08/2015, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định giao ông Bạch Thành Long - Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở chính Vietcombank nhiệm vụ phụ trách điều hành phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở chính Vietcombank kể từ ngày 10/08/2015;

 

 Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (bên trái) trao Quyết định giao ông Bạch Thành Long - Phụ trách phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở chính Vietcombank

- Tại quyết định số 913/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 10/08/2015, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bảo Linh - Trưởng phòng Hành chính Quản trị Sở giao dịch Vietcombank giữ chức vụ Phó ban Thi đua Hội sở chính Vietcombank kể từ ngày 10/08/2015;

 

Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (bên trái) trao Quyết định cho bà Nguyễn Thị Bảo Linh -  tân Phó ban Thi đua Hội sở chính Vietcombank

- Tại quyết định số 914/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 10/08/2015, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động bà Nguyễn Diệu Huyền - Phó Trưởng phòng Kiểm tra giám sát tuân thủ Hội sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý nợ Hội sở chính Vietcombank kể từ ngày 10/08/2015;

 

 Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (bên trái) trao Quyết định cho  bà Nguyễn Diệu Huyền - tân Phó trưởng phòng Quản lý nợ Hội sở chính Vietcombank

- Tại quyết định số 915/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 10/08/2015, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm ông Tống Trần Hiếu - chuyên viên Phòng Chính sách Tín dụng Hội sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó trưởng phòng  Chính sách Tín dụng Hội sở chính Vietcombank kể từ ngày 10/08/2015;

 

Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (bên trái) trao Quyết định cho ông Tống Trần Hiếu - tân Phó trưởng phòng  Chính sách Tín dụng Hội sở chính Vietcombank

- Tại quyết định số 916/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 10/08/2015, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nghĩa Hiệp - chuyên viên Văn phòng Hội sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội sở chính Vietcombank kể từ ngày 10/08/2015;

 

Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (bên trái) trao Quyết định cho ông Nguyễn Nghĩa Hiệp -  tân Phó chánh Văn phòng Hội sở chính Vietcombank

- Tại quyết định số 917/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 10/08/2015, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thủy - Phó trưởng phòng Maketing và Chính sách bán hàng Trung tâm thẻ Vietcombank giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán lẻ Hội sở chính Vietcombank kể từ ngày 10/08/2015;

 

Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng (bên trái) trao Quyết định cho bà Bùi Thị Thu Thủy - tân Phó trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán lẻ Hội sở chính Vietcombank

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ công bố điều động và bổ nhiệm nhân sự tại 02 chi nhánh Ba Đình và Dịch vụ Khách hàng đặc biệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí Giám đốc mới được bổ nhiệm trong thời gian tới sớm rà soát tình hình hoạt động của các chi nhánh như nhân sự, nguồn vốn, tín dụng, nợ xấu… để tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động nhằm  hoàn thành kế hoạch được giao.

 

Ban lãnh đạo Vietcombank chụp ảnh lưu niệm với các tân Phụ trách phòng/phó phòng ban tại Hội sở chính Vietcombank

Tại lễ điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban Hội sở chính, Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng cũng đã yêu cầu các phòng/ban có cán bộ được tăng cường, bổ nhiệm, đội ngũ lãnh đạo phòng cần sớm họp bàn để phân công công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng nhân sự. Đối với các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Tổng giám đốc yêu cầu phải chủ động để sớm hòa nhập, nắm bắt các công việc, cùng tập thể phòng, đơn vị xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc cũng mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên các phòng có cán bộ được bổ nhiệm cần hết sức ủng hộ, tạo điều kiện để các đồng chí mới được bổ nhiệm sớm hòa nhập, cùng với tập thể lãnh đạo phòng, đơn vị hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được Ban lãnh đạo giao, trước mắt là nhiệm vụ năm 2015 và xa hơn nữa là những năm tiếp theo.

VCB News

 

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: [email protected]