Thẻ ghi nợ quốc tế

KH là chủ thẻ ghi nợ quốc tế VCB phát hành, KH phải làm gì khi gặp sự cố giao dịch không thành công tại máy ATM nhưng tài khoản thanh toán gắn với thẻ vẫn bị trừ tiền/ bị khoanh giữ(13/12/2021 12:00 CH)

Khách hàng là chủ thẻ Ngân hàng khác phát hành, KH phải làm gì khi gặp sự cố giao dịch không thành công tại máy ATM của VCB nhưng tài khoản thẻ vẫn bị trừ tiền(13/12/2021 12:00 CH)

KH là chủ thẻ ghi nợ do VCB phát hành. Nếu KH đã chuyển tiền và nhận được tin nhắn trừ tiền của ngân hàng nhưng tài khoản hưởng chưa nhận được tiền, tôi cần phải làm gì?(13/12/2021 12:00 CH)

Tôi có thể chuyển tiền theo hình thức nào trên máy ATM?(13/12/2021 12:00 CH)

Tôi phải làm gì khi thực hiện chuyển tiền qua thẻ trên ATM, màn hình ATM báo thẻ đích không hợp lệ?(31/08/2021 11:00 SA)

Tôi có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ tại ATM của ngân hàng khác VCB hay không? (31/08/2021 11:00 SA)

Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng VCB để thực hiện giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ tại ATM VCB hay không?(31/08/2021 11:00 SA)

Tôi bị quên mã PIN thẻ của mình, tôi phải làm thế nào để được cấp lại PIN?(31/08/2021 11:00 SA)

Tôi có thể thực hiện đổi mã PIN cho thẻ tại ATM hay không? Tôi có mất phí cho giao dịch đổi PIN không?(31/08/2021 11:00 SA)

Tôi phải làm gì khi bị quên mã PIN?(31/08/2021 11:00 SA)