Thẻ ghi nợ quốc tế

Tôi không muốn sử dụng thẻ Vietcombank trên ứng dụng Moca nữa thì làm thế nào?(03/08/2020 03:00 CH)

Tại sao các thẻ của tôi đã liên kết trên Ứng dụng MOCA lại bị chuyển sang trạng thái tạm thời bị khóa?(03/08/2020 03:00 CH)

Tôi không nhận được OTP để liên kết thẻ, tôi phải làm sao?(03/08/2020 02:00 CH)

Tôi đã thực hiện thanh toán trên Ứng dụng MOCA thành công (và đã có tin nhắn thông báo trừ tiền từ VCB) nhưng người bán hàng nói rằng không nhận được thông tin thanh toán của tôi, tôi phải làm sao?(03/08/2020 02:00 CH)

Khi điện thoại di động bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc phát hiện, nghi ngờ có hiện tượng truy cập trái phép vào Ứng dụng MOCA, hoặc nghi ngờ thông tin tài khoản của Người dùng không còn bảo mật, tôi nên làm gì?(03/08/2020 02:00 CH)

Quy định về cách thức xác thực giao dịch thẻ VCB trên ứng dụng MOCA như thế nào?(03/08/2020 02:00 CH)

Tối đa 1 ngày tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ VCB- MOCA để thanh toán hàng hóa dịch vụ bao nhiêu lần, hạn mức bao nhiêu?(03/08/2020 02:00 CH)

Tôi có thể liên kết những loại thẻ nào của VCB trên Ứng dụng MOCA?(03/08/2020 02:00 CH)

Tôi có thể liên kết bao nhiêu thẻ VCB trên Ứng dụng MOCA?(03/08/2020 02:00 CH)

Tôi muốn sử dụng Dịch vụ thanh toán thẻ qua di động VCB – MOCA, tôi phải đăng ký như thế nào?(03/08/2020 02:00 CH)