Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Thẻ ghi nợ quốc tế

Hiện nay tôi có thể phát hành những loại thẻ ghi nợ quốc tế nào?(25/03/2016 08:00 CH)

Thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế của Vietcombank có gì khác biệt?(25/03/2016 08:00 CH)

Để thanh toán tiền điện cho gia đình, tôi có thể sử dụng sản phẩm thẻ ghi nợ nào của Vietcombank?(25/03/2016 08:00 CH)

Tôi đang sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank MasterCard, vậy tôi có được hưởng các ưu đãi từ chương trình Joy of life không.(25/03/2016 08:00 CH)

Con gái tôi chuẩn bị đi du học nước ngoài. Năm nay cháu 16 tuổi. Vậy cháu có thể mở thẻ ghi nợ quốc tế của Vietcombank được không.(25/03/2016 08:00 CH)

Tôi có thể phát hành thẻ ghi nợ quốc tế tại đâu và trong vòng bao lâu tôi sẽ nhận được thẻ?(25/03/2016 08:00 CH)

Tôi phải làm gì khi gặp sự cố tại máy ATM (rút tiền không ra nhưng vẫn bị trừ tiền, bị nuốt thẻ) hoặc khi tôi bị mất thẻ?(25/03/2016 08:00 CH)

Thẻ của tôi sắp hết hạn sử dụng, vậy tôi cần làm gì để được tiếp tục sử dụng thẻ này.(25/03/2016 08:00 CH)

Tôi phải làm gì khi quên số PIN của thẻ?(25/03/2016 08:00 CH)