Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank

Tôi nhận thẻ (tín dụng/ghi nợ) nhưng không sử dụng được tại ATM, tôi không biết nguyên nhân vì sao?(16/06/2022 03:00 CH)

Tôi có thể sử dụng CCCD để rút tiền tại ATM VCB được không?(16/06/2022 03:00 CH)

Tôi có thẻ phi vật lý mà chưa có thẻ vật lý thì có thẻ rút tiền qua app được không?(16/06/2022 03:00 CH)

Tôi có thể rút tiền mặt bằng mã QR tại ATM của Ngân hàng khác không?(16/06/2022 03:00 CH)

Khi thực hiện rút tiền mặt bằng thẻ nội địa Ngân hàng khác phát hành trên ATM VCB, tôi phải trả các khoản phí nào?(13/12/2021 11:00 CH)

KH là chủ thẻ ghi nợ nội địa VCB phát hành, KH phải làm gì khi gặp sự cố giao dịch không thành công tại máy ATM nhưng tài khoản thẻ vẫn bị trừ tiền(13/12/2021 12:00 CH)

KH là chủ thẻ ghi nợ quốc tế VCB phát hành, KH phải làm gì khi gặp sự cố giao dịch không thành công tại máy ATM nhưng tài khoản thanh toán gắn với thẻ vẫn bị trừ tiền/ bị khoanh giữ(13/12/2021 12:00 CH)

Khách hàng là chủ thẻ Ngân hàng khác phát hành, KH phải làm gì khi gặp sự cố giao dịch không thành công tại máy ATM của VCB nhưng tài khoản thẻ vẫn bị trừ tiền(13/12/2021 12:00 CH)

KH là chủ thẻ ghi nợ do VCB phát hành. Nếu KH đã chuyển tiền và nhận được tin nhắn trừ tiền của ngân hàng nhưng tài khoản hưởng chưa nhận được tiền, tôi cần phải làm gì?(13/12/2021 12:00 CH)

Tôi có thể chuyển tiền theo hình thức nào trên máy ATM?(13/12/2021 12:00 CH)