Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank

Hiện nay, Vietcombank phát hành những loại thẻ ghi nợ nội địa nào?(25/03/2016 07:00 CH)

Làm thế nào để đăng ký Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank(25/03/2016 07:00 CH)

Thẻ ghi nợ nội địa của Vietcombank có thể sử dụng tại ATM của ngân hàng nào?(25/03/2016 07:00 CH)

Tôi chỉ có thể sử dụng thẻ ghi nợ nội địa tại các ATM của Vietcombank đúng không?(25/03/2016 07:00 CH)

Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank có thể sử dụng để thanh toán các hóa đơn dịch vụ hay không?(25/03/2016 07:00 CH)

Tôi có thể sử dụng thẻ Ghi nợ nội địa Vietcombank để mua hàng Online không?(25/03/2016 07:00 CH)

Khi lần đầu sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của Vietcombank tôi phải làm gì?(25/03/2016 07:00 CH)

Tôi có thể sử dụng thẻ Ghi nợ nội địa Vietcombank để chuyển khoản sang ngân hàng khác không?(25/03/2016 07:00 CH)

Thẻ Ghi nợ nội địa có hạn mức sử dụng như nào?(25/03/2016 07:00 CH)

Tôi phải làm gì khi gặp sự cố tại máy ATM (rút tiền không thành công nhưng vẫn bị trừ tiền, bị nuốt thẻ) hoặc khi tôi bị mất thẻ?(25/03/2016 07:00 CH)