Gói tài khoản

Quý khách hàng chưa phát hành thẻ ghi nợ nội địa hoặc thẻ ghi nợ quốc tế Visa, Quý khách hàng có thể đăng ký Gói giao dịch không?(09/02/2021 03:00 CH)

Quý khách hàng sử dụng Gói tài khoản nhưng không duy trì đủ số dư tiền gửi bình quân tối thiểu trên tài khoản thanh toán trong tháng để được miễn phí Gói thì sao?(09/02/2021 03:00 CH)

Quý khách hàng là khách hàng Priority của VCB có nên đăng ký Gói tài khoản không? (09/02/2021 11:00 SA)

Khi muốn sử dụng Gói tài khoản, thủ tục đăng ký Gói tài khoản như thế nào?(09/02/2021 11:00 SA)

Khi đăng ký sử dụng Gói tài khoản, Quý khách hàng được sử dụng những dịch vụ gì? (09/02/2021 11:00 SA)

Ngay sau khi Quý khách hàng thực hiện đăng ký thành công Gói tài khoản, Quý khách hàng có được miễn phí các giao dịch chuyển tiền và các dịch vụ tương ứng trong các Gói tài khoản không? (09/02/2021 11:00 SA)

Mỗi khách hàng được phép đăng ký bao nhiêu Gói tài khoản ?(09/02/2021 11:00 SA)

VCB thu phí Gói tài khoản vào thời điểm nào? (09/02/2021 11:00 SA)

Sau khi đăng ký Gói tài khoản, Quý khách hàng có thể tiếp tục sử dụng tính năng thông báo biến động số dư TKTT qua tin nhắn SMS không?(09/02/2021 11:00 SA)

Quý khách hàng đăng ký Gói tài khoản nhưng không phát sinh giao dịch tài chính trên VCB Digibank trong tháng, Quý khách hàng có phải đóng phí Gói tài khoản của tháng đó không? (09/02/2021 11:00 SA)

Quý khách hàng có phải cam kết duy trì số dư tiền gửi bình quân tối thiểu để được đăng ký Gói tài khoản không?(09/02/2021 11:00 SA)

Hiện tại, Quý khách hàng đang sử dụng Gói DVTKCB, Quý khách hàng có thể chuyển sang Gói tài khoản được không? (09/02/2021 11:00 SA)

Quý khách hàng chưa có/mất/khóa thẻ ghi nợ nội địa hoặc thẻ ghi nợ quốc tế Visa thực hiện phát hành thẻ để đăng ký Gói tài khoản, VCB không thu phí phát hành thẻ?(09/02/2021 11:00 SA)