Nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam - Nhận tiền nhanh từ Mỹ qua TNMonex

Tôi phải mang theo giấy tờ gì khi đến gửi tiền?(30/03/2016 04:00 CH)

Tôi cần làm gì để hạn chế sai sót khi gửi tiền về?(30/03/2016 04:00 CH)

Số tiền tôi gửi về có bị giới hạn không?(30/03/2016 04:00 CH)

Trong bao lâu người thân của tôi ở Việt Nam sẽ nhận được tiền?(30/03/2016 04:00 CH)

Làm thế nào tôi có thể biết được tình trạng của món tiền tôi đã chuyển?(30/03/2016 04:00 CH)

Người thân tôi có cần có tài khoản tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam để nhận tiền kiều hối không?(30/03/2016 04:00 CH)

Khi nhận tiền người thân tôi cần mang theo những giấy tờ gì?(30/03/2016 04:00 CH)

Người nhận tiền có thể nhận tiền kiều hối bằng các loại ngoại tệ nào?(30/03/2016 04:00 CH)

Làm thế nào tôi có thể nhận được sự hỗ trợ của quý ngân hàng về dịch vụ chuyển tiền Kiều hối?(30/03/2016 04:00 CH)

Người thân của tôi có phải trả phí nào không khi nhận tiền?(30/03/2016 04:00 CH)

Nếu người thân tôi muốn nhận tiền bằng VND thì áp dụng tỷ giá quy đổi nào?(30/03/2016 04:00 CH)