FWD Cả nhà vui khỏe

11/04/2020 04:04 CH

Sản phẩm Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo FWD Cả nhà vui khỏe là một Quỹ bảo hiểm cho cả gia đình, là nguồn tài chính vững chắc giúp trang trải chi phí điều trị khi không may bệnh hiểm nghèo xảy ra với bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Ngoài ra, FWD Cả nhà vui khỏe còn là Quỹ tiết kiệm lớn cho cả gia đình trong tương lai.

Những đặc điểm nổi bật của FWD Cả nhà vui khỏe:

 • Bảo vệ cả gia đình trong một sản phẩm duy nhất;
 • Đảm bảo bảo vệ cho các con chưa sinh trong tương lai;
 • Bảo vệ trước 80 Bệnh hiểm nghèo đến 80 tuổi với 10 hoặc 15 năm đóng phí;
 • Quỹ tiết kiệm khi về hưu và khi kết thúc hợp đồng.
 • Độ tuổi tham gia:

            - Người được bảo hiểm (NĐBH) chính: từ 18 tuổi đến 55 tuổi (tối đa 2 người)

            - NĐBH cộng thêm: từ 0 tuổi đến 22 tuổi (không giới hạn số lượng con).

 • Thời hạn đóng phí: 10 năm hoặc 15 năm.
 • Thời hạn bảo hiểm: Đến khi NĐBH chính đạt 80 tuổi.

QUỸ BẢO HIỂM CỦA GIA ĐÌNH: 250% SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)

                           

A. QUYỀN LỢI SỐNG KHỎE

1. Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh)

- Mức chi trả:

 • Bố hoặc Mẹ (NĐBH chính): 50% STBH/ lần (Tối đa 500 triệu đồng/ lần)
 • Các con (NĐBH cộng thêm): 50% STBH/ lần (Tối đa 250 triệu đồng/ lần)

- Số lần bảo vệ: Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại BHN khác nhau.

2. Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo (47 bệnh)

- Mức chi trả:

 • Bố hoặc Mẹ (NĐBH chính): 100% STBH/ lần (Tối đa 5 tỷ đồng/ lần)
 • Các con (NĐBH cộng thêm): 100% STBH/ lần (Tối đa 2,5 tỷ đồng/ lần)

- Số lần bảo vệ: Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi cho các loại BHN khác nhau.

3. Quyền lợi tử vong

- Mức chi trả:

 • Bố hoặc Mẹ (NĐBH chính): 100% STBH
 • Các con (NĐBH cộng thêm): 50% STBH

4. Quyền lợi Miễn đóng phí

FWD sẽ thay Bên mua bảo hiểm tiếp tục đóng phí và tất cả các quyền lợi của sản phẩm này vẫn tiếp tục có hiệu lực khi một trong các quyền lợi sau được Công ty chi trả:

- Hai lần QL Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu của bất kỳ thành viên trong gia đình; hoặc

- Một lần QL Bệnh hiểm nghèo của bất kỳ thành viên trong gia đình; hoặc

- QL Tử vong của NĐBH chính.

B. QUYỀN LỢI SỐNG VUI

                                 

Bổ sung thêm những sản phẩm bổ trợ phù hợp giúp bảo vệ tối ưu cho bạn và những người thân yêu. Dưới đây là gói sản phẩm gợi ý, kết hợp sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ để mang lại sự bảo vệ trọn vẹn nhất cho cả gia đình:


Bố

(NĐBH chính)

Mẹ

(NĐBH chính)

Con

(NĐBH cộng thêm)

FWD Cả nhà vui khỏe

x

x

x

FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe

x

x

x

FWD CARE Bảo hiểm Tai nạn

x

xTài liệu giới thiệu sản phẩm FWD Cả nhà vui khỏe

Tại đây

Quy tắc và Điều khoản sản phẩm FWD Cả nhà vui khỏe

Tại đây

Tài liệu giới thiệu các sản phẩm bổ trợ

Tại đây