Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank

Tôi nhận được tin nhắn thông báo khi giao dịch thẻ tín dụng là hạn mức khả dụng tạm tính? Giải thích giúp tôi(02/12/2022 04:00 CH)

Tôi nhận thẻ (tín dụng/ghi nợ) nhưng không sử dụng được tại ATM, tôi không biết nguyên nhân vì sao?(16/06/2022 03:00 CH)

KH là chủ thẻ ghi nợ quốc tế VCB phát hành, KH phải làm gì khi gặp sự cố giao dịch không thành công tại máy ATM nhưng tài khoản thanh toán gắn với thẻ vẫn bị trừ tiền/ bị khoanh giữ(13/12/2021 12:00 CH)

Khách hàng là chủ thẻ Ngân hàng khác phát hành, KH phải làm gì khi gặp sự cố giao dịch không thành công tại máy ATM của VCB nhưng tài khoản thẻ vẫn bị trừ tiền(13/12/2021 12:00 CH)

Tôi bị quên mã PIN thẻ của mình, tôi phải làm thế nào để được cấp lại PIN?(31/08/2021 11:00 SA)

Khi thực hiện giao dịch tại ATM của VCB, tôi thấy ATM có dấu hiệu bị phá hoại, mất thiết bị che bàn phím, khe đọc thẻ kẹt…, tôi phải làm gì?(31/08/2021 10:00 SA)

Khi bị mất thẻ, tôi có thể báo khóa thẻ qua VCB thông qua những hình thức nào?(31/08/2021 10:00 SA)

Tôi phải làm gì khi gặp sự cố rút tiền không thành công tại máy ATM(30/08/2021 07:00 CH)

VCB có quy định hạn mức đối với các loại giao dịch được thực hiện trên ATM hay không? Hạn mức đó là bao nhiêu?(30/08/2021 07:00 CH)

Tôi phải làm gì khi gặp sự cố giao dịch không thành công tại ATM nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền (rút tiền không thành công, thanh toán hóa đơn không thành công, chuyển tiền nhanh từ thẻ qua thẻ không thành công…)? (30/08/2021 07:00 CH)