Thẻ tín dụng quốc tế Amex Platinum

Thẻ của tôi có thể vô tình thực hiện giao dịch không tiếp xúc nếu tôi đi qua thiết bị đọc thẻ không tiếp xúc không?(22/04/2020 06:00 CH)

Thẻ không tiếp xúc có an toàn không?(22/04/2020 06:00 CH)

Tôi nên đặt thẻ không tiếp xúc cách thiết bị chấp nhận thẻ bao xa?(22/04/2020 06:00 CH)

Tôi có thể sử dụng thẻ không tiếp xúc tại các thiết bị chấp nhận thẻ không có biểu tượng không tiếp xúc được không?(22/04/2020 06:00 CH)

Tôi có thể thực hiện thanh toán không tiếp xúc ở đâu?(22/04/2020 06:00 CH)

Tôi có cần bảo quản thẻ không tiếp xúc như thế nào?(22/04/2020 06:00 CH)

Vì sao một số giao dịch thẻ không tiếp xúc không cần ký/ nhập PIN?(22/04/2020 06:00 CH)

Vì sao tôi nên sử dụng thẻ không tiếp xúc?(22/04/2020 06:00 CH)

Làm sao tôi biết thẻ của tôi có phải thẻ không tiếp xúc không?(22/04/2020 06:00 CH)

Thẻ không tiếp xúc là gì?(22/04/2020 06:00 CH)