Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Thẻ tín dụng quốc tế Amex Platinum

Ngoài hạn mức tín dụng cao hơn, thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express có tính năng vượt trội gì so với thẻ tín dụng Vietcombank American Express (Amex) hạng Vàng và Chuẩn?(25/03/2016 08:00 CH)

Trong trường hợp tôi gặp sự cố khi đang công tác/du lịch tại nước ngoài thì quyền lợi bảo hiểm của tôi sẽ được thực hiện như thế nào?(25/03/2016 08:00 CH)

Chủ thẻ Phụ thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express có được hưởng ưu đãi như chủ thẻ Chính không ?(25/03/2016 08:00 CH)

Trong trường hợp khẩn cấp, nếu muốn tư vấn về thông tin y tế và du lịch tôi có thể liên hệ tới đâu để được ngân hàng hỗ trợ?(25/03/2016 08:00 CH)

Khi phát hành thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express, tôi được tặng thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Titan của Vietnam Airlines, vậy thẻ Titan này có nhưng ưu đãi gì?(25/03/2016 08:00 CH)

Khi phát hành thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express, tôi có được phát hành miễn phí thẻ Golf Fee Card để được sử dụng dịch vụ Golf không?(25/03/2016 08:00 CH)

Sở hữu thẻ Golf Fee Card, tôi sẽ được hưởng những ưu đãi gì?(25/03/2016 08:00 CH)

Ngoài hạn mức tín dụng cao hơn, thẻ Vietcombank Visa Platinum khác gì so với thẻ tín dụng Vietcombank Visa hạng Vàng và Chuẩn?(25/03/2016 08:00 CH)

Khi phát hành thẻ Vietcombank Visa Platinum, tôi có phải phát hành thêm thẻ Golf để được hưởng ưu đãi Golf không?(25/03/2016 08:00 CH)

Trong trường hợp tôi gặp sự cố khi đang công tác/du lịch tại nước ngoài thì quyền lợi bảo hiểm của tôi sẽ được thực hiện như thế nào?(25/03/2016 08:00 CH)