Sản phẩm & dịch vụ tài chính đa dạng dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên của VCB mang đến những trải nghiệm dịch vụ chu đáo nhất.