84 - 24 - 3824 8919

ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG DÀNH CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

19/09/2019 10:27 SA
Ngày 18/09/2019, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú. Tham dự khai giảng lớp học, về phía Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, có đ/c Ths. Ngô Thị Thiết - Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; về phía Đảng ủy Vietcombank có đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực cùng sự tham dự của 166 học viên quần chúng ưu tú của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.

​​​​​​​Đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 đã chỉ ra những vấn đề cấp bách trong quá trình xây dựng Đảng hiện nay đó là tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất, trong đó công tác phát triển Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố bảo đảm cho sự phồn vinh và phát triển của tổ chức Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của đội ngũ Đảng viên. Là một ngân hàng thương mại uy tín với bề dày lịch sử phát triển, bên cạnh việc phát triển tốt hoạt động kinh doanh, Đảng ủy Vietcombank luôn quan tâm chăm lo chú trọng công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Tính đến tháng 8/2019, Đảng bộ Vietcombank đã kết nạp được 128 Đảng viên mới, đạt 72% kế hoạch của năm 2019 và đến tháng 8 của nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Vietcombank đã kết nạp được hơn 700 Đảng viên, đạt 146% kế hoạch toàn khóa. Đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư thường trực cũng đã đề nghị các học viên nêu cao ý thức học tập, nghiêm túc tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung chuyên đề học tập, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lớp học và không ngừng phấn đấu trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong và lối sống tốt đẹp của một quần chúng ưu tú để sớm được gia nhập hàng ngũ của Đảng.

Ths. Ngô Thị Thiết – Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ĐUK giảng dạy chuyên đề tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lớp học diễn ra trong 03 ngày từ ngày 18-20/09 với các chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 20/09/2019, toàn thể lớp học sẽ tham gia chuyến đi thực tế tại khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch và khu di tích Trung ương thời kỳ chống Mỹ (K9-Đá Chông).              

VCB News
​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-38243524

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​