ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KẾT NỐI HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

25/11/2021 10:37 SA
Ngày 24/11/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức. Hội nghị được tổ chức tại phòng họp Diên Hồng trong Tòa nhà Quốc hội, với sự tham dự của gần 600 đại biểu làm văn hóa và trực tuyến với toàn quốc.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí (đ/c): Đ/c Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư; đ/c Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước; đ/c Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; đ/c Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư cùng các đ/c là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các Bộ/Ngành, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hình ảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhìn từ điểm cầu tại Hội trường tầng 19 – TSC Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dự hội nghị tại các điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội, hội chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật của Trung ương, nhà khoa học, nhà văn hóa, trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Khối DNTW để kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Thành phần tham dự Hội nghị của Vietcombank, có: Đ/c Phạm Quang Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành; các đ/c Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát;…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Hình ảnh kết nối trực tuyến với Hội nghị nhìn từ điểm cầu tại Hội trường tầng 19 – TSC Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội nghị văn hóa toàn quốc lần này được coi là ‘Hội nghị Diên Hồng” của Ngành Văn hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Theo chương trình của Hội nghị, các đại biểu đã nghe đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ trình bày báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yêu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe tham luận của một số tỉnh, thành phố; tham luận của các đại biểu văn nghệ sỹ; của đại diện các Hội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật… về những vấn đề như động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Để văn hóa, văn nghệ “soi đường cho quốc dân đi”; xây dựng môi trường văn hóa: Nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Như vậy là 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Hội nghị văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TSC Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội nghị cũng đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động. Liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​