84 - 24 - 3824 8919

ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG DÀNH CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ

14/10/2020 04:12 CH
Ngày 14/10/2020, tại Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú. Tham dự khai giảng lớp học, về phía Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, có đ/c Ths. Ngô Thị Thiết - Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; về phía Đảng ủy Vietcombank có đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị cùng sự tham dự của một số Lãnh đạo phòng, ban tại TSC và 168 học viên là các quần chúng ưu tú của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đó là: Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, công tác phát triển đội ngũ đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Vietcombank đã đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng, nhất là tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Nhiệm kỳ 2015 – 2020 kết nạp được 942 đảng viên. Từ đầu năm đến nay toàn Đảng bộ Vietcombank đã kết nạp được 209/190 đảng viên mới đạt 110% kế hoạch năm.

Đ/c Đỗ Việt Hùng cũng đã đề nghị: Về phía các học viên cần nêu cao ý thức học tập, nghiêm túc tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung chuyên đề học tập, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lớp học và không ngừng phấn đấu trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong và lối sống tốt đẹp của quần chúng ưu tú để sớm được gia nhập hàng ngũ của Đảng; Về phía các giảng viên giảng dạy tại lớp học cần tích cực truyền đạt, trao đổi với các học viên về các vấn đề mới có liên quan đến thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh, khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay.

Ths. Ngô Thị Thiết – Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ĐUK Doanh nghiệp Trung ương giảng dạy chuyên đề tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lớp học diễn ra trong 03 ngày từ ngày 14-16/10 với các chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 16/10/2020, toàn thể lớp học sẽ tham gia chuyến đi thực tế tại khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch và khu di tích Trung ương thời kỳ chống Mỹ (K9-Đá Chông).          

VCB News

 


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-38243524

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​