Bước tiến trên con đường triển khai Basel II: Vietcombank hoàn thành xây dựng các mô hình LGD/EAD cho danh mục khách hàng Doanh nghiệp theo phương pháp nâng cao (A-IRB)
Tiếp nối thành công của các dự án xây dựng mô hình rủi ro tín dụng Xác suất vỡ nợ (PD) trong năm 2017, và mô hình định lượng Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối với danh mục khách hàng Bán lẻ trong năm 2018, vừa qua Vietcombank tiếp tục công bố việc hoàn thành xây dựng các mô hình LGD và EAD cho danh mục khách hàng Doanh nghiệp.
Vietcombank Sở giao dịch tổ chức cuộc thi “Cán bộ Vietcombank Sở giao dịch – Đổi mới và Sáng tạo”
Nhận thức được tầm quan trọng của việc vận động tư duy sáng tạo đổi mới trong công việc, Chi nhánh Sở giao dịch luôn khích lệ cán bộ thể hiện tinh thần lao động sáng tạo đổi mới thông qua công tác phát huy sáng kiến và nghiên cứu khoa học. Ngày 18/12/2019, tại Trụ sở Vietcombank Sở giao dịch đã diễn ra Cuộc thi “Cán bộ Vietcombank Sở giao dịch - Đổi mới & Sáng tạo”.
Công tác đào tạo và Nghiên cứu khoa học góp phần phát triển nội lực Vietcombank
​​​​​​​Với kết quả kinh doanh ấn tượng, với số lượng lao động khiêm tốn so với các Ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, nếu kết quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, hiệu quả của nguồn nhân lực thì người Vietcombank hoàn toàn có thể tự hào về về thương hiệu nhân lực Vietcombank , về hiệu suất và giá trị mà mình đã tạo nên, đã đóng góp cho ngôi nhà chung Vietcombank và cho xã hội. Trong niềm tự hào ấy, có sự đóng góp bền bỉ của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank.
Nghiệm thu sáng kiến thuộc Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Năm 2018
    Ngày 18/12/2019, được sự phê duyệt của  Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank (HĐKH), Tổ Xét duyệt sáng kiến thuộc Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2018 đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 02 sáng kiến do Phòng Quan hệ công chúng chủ trì, bao gồm: (1) Bản tin thương hiệu Vietcombank; (2) Góc tư vấn trên bản tin hình Vietcombank.


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: [email protected]