Chuyển tiền từ Việt Nam đi nước ngoài - Chuyển tiền nhanh toàn cầu Money Gram

Làm thế nào để người nhà của tôi nhận được tiền tôi gửi?(30/03/2016 04:00 CH)

Để tra soát giao dịch đã thực hiện tôi phải liên hệ với ai?(30/03/2016 04:00 CH)