Thẻ Vietcombank Visa Platinum

Thẻ của tôi có thể vô tình thực hiện giao dịch không tiếp xúc nếu tôi đi qua thiết bị đọc thẻ không tiếp xúc không?(22/04/2020 06:00 CH)

Thẻ không tiếp xúc có an toàn không?(22/04/2020 06:00 CH)

Tôi nên đặt thẻ không tiếp xúc cách thiết bị chấp nhận thẻ bao xa?(22/04/2020 06:00 CH)

Tôi có thể sử dụng thẻ không tiếp xúc tại các thiết bị chấp nhận thẻ không có biểu tượng không tiếp xúc được không?(22/04/2020 06:00 CH)

Tôi có thể thực hiện thanh toán không tiếp xúc ở đâu?(22/04/2020 06:00 CH)

Tôi có cần bảo quản thẻ không tiếp xúc như thế nào?(22/04/2020 06:00 CH)

Vì sao một số giao dịch thẻ không tiếp xúc không cần ký/ nhập PIN?(22/04/2020 06:00 CH)

Vì sao tôi nên sử dụng thẻ không tiếp xúc?(22/04/2020 06:00 CH)

Làm sao tôi biết thẻ của tôi có phải thẻ không tiếp xúc không?(22/04/2020 06:00 CH)

Thẻ không tiếp xúc là gì?(22/04/2020 06:00 CH)

Thế nào là thẻ chip? Đâu là điểm khác biệt giữa thẻ chip và thẻ băng từ? Thẻ Vietcombank hiện là thẻ chip hay thẻ từ?(22/04/2020 06:00 CH)

Thẻ tín dụng công ty của Vietcombank có thẻ phụ không?(22/04/2020 06:00 CH)

Tôi muốn đăng ký thẻ tín dụng công ty cho nhân viên của tôi. Vietcombank có cung cấp thẻ tín dụng công ty không?(22/04/2020 06:00 CH)