Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Thẻ Vietcombank Visa Platinum

Ngoài hạn mức tín dụng cao hơn, thẻ Vietcombank Visa Platinum khác gì so với thẻ tín dụng Vietcombank Visa hạng Vàng và Chuẩn?(25/03/2016 08:00 CH)

Khi phát hành thẻ Vietcombank Visa Platinum, tôi có phải phát hành thêm thẻ Golf để được hưởng ưu đãi Golf không?(25/03/2016 08:00 CH)

Trong trường hợp tôi gặp sự cố khi đang công tác/du lịch tại nước ngoài thì quyền lợi bảo hiểm của tôi sẽ được thực hiện như thế nào?(25/03/2016 08:00 CH)

Chủ thẻ Phụ thẻ Vietcombank Visa Platinum có được hưởng các ưu đãi như chủ thẻ Chính không không?(25/03/2016 08:00 CH)