Nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam - Nhận tiền nhanh từ Mỹ qua dịch vụ RIA

Tôi có phải thông báo cho người nhà ở nước ngoài biết là đã nhận tiền rồi hay không? hay Ngân hàng có trách nhiệm báo lại người gửi hay không?(21/03/2018 12:00 CH)

Khi nhận tiền RIA tại Vietcombank thì khác gì với những chỗ khác, tôi sẽ được ích lợi gì?(21/03/2018 12:00 CH)

Tôi có thể nhận tiền kiều hối bằng đồng tiền gì?(21/03/2018 12:00 CH)

Người thân của tôi có phải trả phí nào không khi nhận tiền tại Ngân hàng Ngoại thương?(21/03/2018 12:00 CH)

Sau bao lâu thì người thân của tôi ở Việt Nam có thể nhận được tiền thông qua kênh RIA?(21/03/2018 12:00 CH)

Tôi cần phải làm gì để chuyển tiền về Việt Nam?(21/03/2018 12:00 CH)