Thẻ

Tôi làm thế nào để giao dịch thẻ an toàn tại ATM?(30/12/2022 03:00 CH)

Tôi lần đầu sử dụng thẻ có thể đổi PIN tại ATM của ngân hàng khác không?(30/12/2022 03:00 CH)

Thẻ của khách hàng lần đầu đổi PIN trên Digibank thì có thể đổi lại PIN trên ATM VCB không?(30/12/2022 03:00 CH)

Tôi có thể kích hoạt thẻ tại ATM VCB không và làm như thế nào?(30/12/2022 03:00 CH)

Khách hàng có thể chuyển tiền theo số tài khoản của người hưởng tại ngân hàng khác không?(30/12/2022 03:00 CH)

Khách hàng rút tiền tại ATM của VCB, giao dịch không thành công, tài khoản bị trừ tiền thì sau bao lâu được hoàn trả tiền. Nếu Khách hàng không làm tra soát thì có được hoàn trả tiền không?(30/12/2022 03:00 CH)

Tôi nhận được tin nhắn thông báo khi giao dịch thẻ tín dụng là hạn mức khả dụng tạm tính? Giải thích giúp tôi(02/12/2022 04:00 CH)

Tôi nhận thẻ (tín dụng/ghi nợ) nhưng không sử dụng được tại ATM, tôi không biết nguyên nhân vì sao?(16/06/2022 03:00 CH)

Tôi có thể sử dụng CCCD để rút tiền tại ATM VCB được không?(16/06/2022 03:00 CH)

Tôi có thẻ phi vật lý mà chưa có thẻ vật lý thì có thẻ rút tiền qua app được không?(16/06/2022 03:00 CH)

Tôi có thể rút tiền mặt bằng mã QR tại ATM của Ngân hàng khác không?(16/06/2022 03:00 CH)

Tôi thấy ATM có tính năng rút tiền QR nhưng tôi không thực hiện được tại ATM(16/06/2022 03:00 CH)

Khách hàng thực hiện rút tiền tại ATM bằng mã QR, thẻ sử dụng là thẻ visa ecard, đến bước rút tiền báo sai mã pin, không thực hiện được giao dịch (thẻ không phải là thẻ phát hành trong ngày)(16/06/2022 03:00 CH)