TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA VIETCOMBANK ĐỂ RÚT TIỀN MẶT BẰNG MÃ QR KHÔNG?

26/01/2021 10:00 SA

  • Bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank để thực hiện rút tiền mặt bằng mã QR (rút tiền không cần sử dụng thẻ vật lý) với điều kiện bạn đã đăng ký và sử dụng dịch vụ VCB Digibank của VCB.
  • Vui lòng tham khảo các bước hướng dẫn thực hiện rút tiền mặt bằng mã QR tại đây.