VÌ SAO TÔI THANH TOÁN SAO KÊ THẺ TÍN DỤNG TRÊN VCB DIGIBANK TRÊN TRÌNH DUYỆT WEB/TRÊN ỨNG DỤNG MOBILE CỦA VCB ĐÚNG NGÀY ĐẾN HẠN NHƯNG VẪN BỊ TÍNH LÀ THANH TOÁN KHÔNG ĐÚNG HẠN?

11/04/2020 02:00 CH

​VCB có quy định về thời gian hệ thống xử lý tổng kết dữ liệu cuối ngày (18h30 hàng ngày), theo đó các giao dịch thực hiện sau thời điểm này sẽ được ghi nhận và hệ thống trong ngày tiếp. Vietcombank đã có thông tin tới quý khách về nội dung này trong các Thông báo sao kê thẻ, các dòng lưu ý trên kênh VCB Digibank trên trình duyệt web/trên ứng dụng mobile. Quý khách vui lòng thanh toán đúng số tiền quy định trước thời gian 18h30 ngày đến hạn  để được hưởng ưu đãi về phí/lãi.