Nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam - Nhận tiền qua ngân hàng

Làm thế nào để người nhà tôi ở nước ngoài có thể gửi tiền cho tôi?(30/03/2016 04:00 CH)