Tiền gửi Priority

16/10/2018 03:08 CH
  • Lãi suất ưu đãi vượt trội
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
  • Được sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay vốn, phát hành thẻ tín dụng

​​​​​​​

  • Loại tài khoản: Tài khoản tiết kiệm/tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
  • Loại tiền huy động: VND
  • Lãi suất: theo từng kỳ hạn và số dư tiền gửi
  • ​​​​​​​CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.
  • Giấy Yêu cầu gửi tiền