Tiền gửi, Tiết kiệm trả lãi trước

12/09/2015 10:28 SA

Vừa tích lũy đảm bảo tài chính tương lai, bạn vừa cần một khoản tiền để trang trải chi phí cho gia đình hiện tại. Với các sản phẩm Tiền gửi và Tiết kiệm trả lãi trước, bạn sẽ được lĩnh trước tiền lãi ngay từ thời điểm gửi tiền.

Tham gia các sản phẩm Tiền gửi và Tiết kiệm trả lãi trước, bạn sẽ được hưởng những ưu đãi vượt trội:

  • Được nhận trước tiền lãi của cả kỳ hạn ngay khi gửi tiền để chi trả các nhu cầu tiêu dùng.
  • Được linh hoạt nhận lãi bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc nhập vào số tiền gốc gửi.

Loại tiền

VND, USD, EUR

Số tiền gửi tối thiểu

Không giới hạn số tiền gửi tối thiểu

Loại tài khoản

  • Tiền gửi có kỳ hạ​​​​​​​n
  • Tiết kiệm

Kỳ hạn

1, 3, 6, 12, 18, 24 tháng

Phương thức trả lãi

Đầu kỳ

Lãi suất

  • Cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
  • Rút trước hạn: sàn lãi suất không kỳ hạn.

Loại hình tiết kiệm

Điều kiện tham gia

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước

  • Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
  • Khách hàng cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên và kỳ hạn gửi tiến không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của giấy tờ xác minh thông tin của khách hàng.

Tiết kiệm trả lãi trước

Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực

Lãi suất tham khảo

Tại đây

Ước tính tiền lãi

Tại đây

Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm

Tại đây

Thỏa thuận khung về tiền gửi có kỳ hạn tại địa điểm giao dịch

Tại đây