Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

LÃI SUẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Ghi chú:

  • Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm..
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.

LÃI SUẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Ghi chú:

  • Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm..
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN

Ghi chú:

  • Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm..
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.