Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

Tài khoản thanh toán

02/10/2020 02:23 CH
Giới thiệu

Tài khoản thanh toán giống như là “số chứng minh thư” khi bạn sử dụng dịch vụ ngân hàng. Mọi giao dịch tài chính của bạn như: Gửi tiền, rút tiền; Chuyển khoản, thanh toán; Thấu chi tài khoản; Phát hành thẻ, phát hành séc; Đăng ký dịch vụ ngân hàng khác (Thẻ, VCB Digibank …) đều được thực hiện dựa trên Tài khoản thanh toán.

Hãy bắt đầu các giao dịch ngân hàng với một Tài khoản thanh toán mở tại Vietcombank.

Lợi ích
  • Miễn phí mở tài khoản.
  • Hưởng lãi suất trên số tiền nhàn rỗi trong tài khoản.
  • Dễ dàng quản lý biến động giao dịch tài khoản 24/7 với dịch vụ VCB Digibank.
Thông tin chi tiết

  • Loại tiền: VNĐ hoặc ngoại tệ.
  • Số dư tối thiểu: Không yêu cầu.
  • Lãi suất: Theo quy định của Vietcombank trong từng thời kỳ.
Phí dịch vụ

Mở tài khoản

Miễn phí

Các giao dịch trên tài khoản

Tham khảo tại đây

Biểu mẫu

Tham khảo biểu mẫu tại đây.


Thông tin tham khảo

Điều khoản và điều kiện về mở và sử dụng Tài khoản tiền gửi tại Vietcombank đối với khách hàng cá nhân tại đây.