Cơ chế tố giác

25/05/2018 09:04 SA

Tố giác tại đây

Mục đích

Tại Vietcombank, chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức và pháp lý trong mọi hoạt động. Do vậy, Cơ chế Tố giác được triển khai để thực hiện cam kết của Ngân hàng về tăng cường quản trị và minh bạch, với mục tiêu chính là khuyến khích cung cấp thông tin về mọi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.

Cho mục đích của cơ chế này, hành vi gian lận được định nghĩa là hành vi cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng và/hoặc của khách hàng tại Ngân hàng, hoặc cố ý vi phạm các quy định của pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của Ngân hàng.

Ai có thể tố giác?
Cán bộ của Vietcombank, khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào đều có thể thông báo về các gian lận xảy ra hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận diễn ra tại Vietcombank

Cơ chế Tố giác không được sử dụng cho các mục đích sau đây
Thông tin vu khống, cố ý bôi nhọ.

Các khiếu nại về tình trạng gian lận bên ngoài đối với dịch vụ ngân hàng điện tử/thẻ, vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của Vietcombank theo số điện thoại 1900545413 hoặc Chi nhánh/điểm giao dịch gần nhất của Vietcombank để được hỗ trợ;

Cách thức tố giác
Việc tố giác có thể được thực hiện bằng cách:

Gửi email tới địa chỉ: homthutogiac@vietcombank.com.vn

Gọi điện thoại tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Vietcombank (số điện thoại 1900545413 - hỗ trợ 24/24h)

Cung cấp thông tin trực tiếp cho cán bộ Vietcombank tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, điểm giao dịch của Vietcombank trong giờ làm việc.

Thông tin tố giác có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; thông tin tố giác bằng các ngôn ngữ khác sẽ không được xử lý.

Thông tin tố giác sẽ được chuyển đến bộ phận chức năng tại Vietcombank để xử lý theo quy định của Ngân hàng.

Bảo vệ
Người tố giác không bắt buộc phải cung cấp thông tin về bản thân. Vietcombank sẽ bảo mật mọi thông tin về người tố giác nhằm bảo vệ người tố giác theo đúng quy định pháp luật.