Chuyển tiền đi nước ngoài online

04/07/2023 02:32 CH

Vietcombank cung cấp dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài bằng điện Swift cho khách hàng cá nhân trực tuyến trên VCB Digibank. Khách hàng chủ động thực hiện tạo yêu cầu chuyển tiền, cung cấp hồ sơ giao dịch cũng như cập nhật trạng thái xử lý của ngân hàng qua VCB Digibank (ứng dụng điện thoại hoặc website).​​​​​​​

  • Khách hàng là công dân Việt Nam, có cư trú, từ 15 tuổi trở lên.
  • Khách hàng đã đăng ký VCB Digibank (trường hợp Khách hàng đăng ký mở tài khoản và VCB Digibank qua eKYC thì cần được xác thực thành công tại quầy VCB trước khi được sử dụng dịch vụ).
  • KH đã đăng ký sử dụng phương thức xác thực Smart OTP.

​​​​​​​Loại tiền chuyển: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, SEK, SGD, THB, USD (theo quy định của VCB từng thời kì).

Hạn mức giao dịch: Theo hạn mức chuyển tiền của Khách hàng trên VCB Digibank đồng thời tuân thủ quy định quản lý ngoại hối của Pháp luật và Vietcombank.

Các mục đích chuyển tiền

  • Học tập ở nước ngoài
  • Khám chữa bệnh ở nước ngoài
  • Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài

Hồ sơ yêu cầu cho từng mục đích: tham khảo tại đây

Hình thức xuất trình hồ sơ: Khách hàng cung cấp hồ sơ điện tử (file ảnh) trên VCB Digibank và không cần xuất trình hồ sơ giấy (trong một số trường hợp Vietcombank có thể yêu cầu Khách hàng xuất trình hồ sơ giấy tại các điểm giao dịch để xác thực giao dịch).

Phí thu với người chuyển tiền​​​​​​​

Tham khảo tại đây

Phí thu với người nhận tiền

Theo biểu phí của ngân hàng nước ngoài

Các câu hỏi thường gặp TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm các kênh chuyển tiền ra nước ngoài của Vietcombank ​​​​​​​TẠI ĐÂY