Cho vay đầu tư cơ sở lưu trú

08/07/2021 11:16 SA

Bạn cần vay vốn để đầu tư cơ sở lưu trú du lịch?

Bạn đang cần vốn để nâng cấp cơ sở lưu trú của mình?

Hãy đến với sản phẩm vay đầu tư cơ sở lưu trú của Vietcombank với nhiều lợi ích hấp dẫn:

 • Lãi suất vay cố định trong các kỳ hạn 18 tháng, 2 năm, 3 năm, 5 năm
 • Thời hạn cho vay linh hoạt theo thu nhập thực tế
 • Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng

Thời gian vay

 • Tối đa 12 năm đối với cho vay xây mới cơ sở lưu trú du lịch
 • Tối đa 6 năm đối với cho vay nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch

Số tiền cho vay

 • Cho vay xây mới: Lên đến 50% phương án vay vốn
 • Cho vay nâng cấp cơ sở lưu trú: Lên đến 60% phương án vay vốn
 • Được thế chấp bằng chính cơ sở lưu trú du lịch hoặc bất động sản khác

Trả nợ

 • Kỳ trả nợ gốc vay: Phù hợp với dòng tiền trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không quá 06 tháng/kỳ trả nợ gốc
 • Lãi vay: Trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần • Khách hàng có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và/hoặc các giấy tờ có tính chất pháp lý tương đương
 • Khách hàng được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch
 • Khách hàng có tài sản đảm bảo là bất động sản, giấy tờ có giá, ô tô

Phương án sử dụng vốn

Theo mẫu của ngân hàng

Hồ sơ nhân thân

 • CMND/ căn cước công dân/ hộ chiếu
 • Hộ khẩu thường trú/ tạm trú dài hạn (KT3)
 • Giấy đăng ký kết hôn/ chứng nhận độc thân

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

 • Hồ sơ, chứng mua sắm thiết bị, phương tiện vận tải, thuê/sửa chữa cơ sở kinh doanh

Hồ sơ chứng minh thu nhập

 • Hồ sơ chứng minh hoạt động kinh doanh của khách hàng và/ hoặc Doanh nghiệp tư nhân do Khách hàng là chủ sở hữu
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

Hồ sơ tài sản bảo đảm

 • Giấy chứng nhận sở hữu tài sản
 • Bước 1: Liên hệ với các điểm giao dịch của Vietcombank để được tư vấn về điều kiện và hồ sơ vay vốn.
 • Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn.
 • Bước 3: Vietcombank thực hiện thẩm định và thông báo kết quả phê duyệt
 • Bước 4: Chuẩn bị chứng từ/ thực hiện các thủ tục trước khi giải ngân
 • Bước 5: Giải ngân

Biểu phí dịch vụ tài khoản vay

Tại đây​​​​​​​​​​​​​​

Các chương trình lãi suất ưu đãi của Vietcombank

Tại đây