Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Quỹ mở

16/11/2015 04:52 CH
Đặc tính sản phẩm
 • Định nghĩa: Quỹ mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý bởi một Công ty quản lý Quỹ. 
 • Công ty quản lý quỹ: Công ty liên doanh quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF);
 • Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Bank;
 • Mệnh giá: 10.000VND (Mười ngàn đồng);
 • Số tiền tối thiểu mua lần đầu: 5.000.000VND (Năm triệu đồng);
 • Số tiền giao dịch tối thiểu: 1.000.000VND (Một triệu đồng);
 • Số dư tối thiểu trên tài khoản: 100 Đơn vị quỹ;
 • Tần suất giao dịch: Thứ 4 hàng tuần;.
 • Phí mua: Tính theo số tiền giao dịch; 
 • Phí bán: Tính theo thời gian nắm giữ Chứng chỉ quỹ;  
 • Được phép chuyển đổi sang quỹ khác do VCBF quản lý;
 • Được phép chuyển nhượng cho người khác;.
Điều kiện đăng ký và công cụ
 • CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Đơn đăng ký mở tài khoản
Lợi ích
 • Được quản lý bởi công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp 
 • Tính thanh khoản cao;
 • Đầu tư dài hạn, khả năng sinh lời tốt;
 • Rủi ro thấp;
 • Minh bạch;
 • Tiết kiệm thời gian.
Danh mục Quỹ mở
 • Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBF -TBF);
 • Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (VCBF -BCF).
Chương trình khuyến mãi