Thông báo số dư miễn phí OTT

21/06/2021 10:42 SA

OTT là hình thức thông báo (notification) qua ứng dụng VCB Digibank. Chỉ cần kết nối internet, khách hàng có thể nhận được thông báo qua OTT mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào biên giới, không phụ thuộc vào sóng điện thoại.

THÔNG BÁO SỐ DƯ QUA OTT (OTT ALERT) là dịch vụ do Vietcombank cung cấp cho khách hàng sử dụng Ngân hàng số VCB Digibank. Với dịch vụ này, khách hàng sẽ nhận được thông báo thay đổi số dư tài khoản, giao dịch chi tiêu thẻ, nhắc lịch trả nợ định kỳ, các thông tin dịch vụ, các chương trình ưu đãi nổi bật và nhiều thông tin khác từ Vietcombank.

  • ​​​​Hoàn toàn miễn phí
  • Nội dung thông báo bằng tiếng Việt và không bị hạn chế số lượng ký tự
  • Nhận thông báo thay đổi số dư của tất cả các tài khoản thanh toán mở tại Vietcombank
  • Nhận thông báo ngay cả khi khách hàng ở nước ngoài, không phụ thuộc vào sóng điện thoại (không cần roaming)
  • Thông báo thay đổi số dư
  • Thông báo giao dịch chi tiêu thẻ
  • Nhắc lịch trả nợ định kỳ (gốc và lãi vay)
  • Các thông tin dịch vụ và chương trình
  • Thông báo giao dịch giải ngân khoản vay

Hoàn toàn miễn phí

Hướng dẫn kích hoạt nhận Thông báo số dư miễn phí OTT

Tại đây

Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ

Taị đây