THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ VIETCOMBANK

17/08/2021 08:00 CH

Vietcombank trân trọng thông báo về việc điều chỉnh nội dung “Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ Vietcombank” như sau:

1. Nội dung:

  • Bổ sung quy định về chữ ký điện tử
  • Bổ sung quy định về phòng chống rửa tiền

(Chi tiết các nội dung bổ sung vui lòng xem tại đây.)

2. Hiệu lực áp dụng: từ ngày 24/08/2021

3. Sản phẩm thẻ áp dụng:

  • Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank
  • Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank

(Bao gồm thẻ đồng thương hiệu và thẻ liên kết)

Chi tiết bản cập nhật Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ Vietcombank tại đây       

Vietcombank trân trọng thông báo.