CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP CHO THẺ TÍN DỤNG VIETCOMBANK

Chủ thẻ Vietcombank có thể tận hưởng ưu đãi mua sắm ngay và trả dần trong vòng tối đa 12 tháng tại các Đối tác liên kết với Vietcombank.

Lợi ích của chương trình

+ 0% lãi suất áp dụng trong toàn thời gian trả góp.

+ Mua trước trả dần mỗi tháng trong vòng 3,6,9 hoặc 12 tháng  (tùy vào từng Đối tác liên kết)

+ Không cần nộp thêm bất kỳ giấy tờ chứng minh nào

+ Được tham gia các chương trình tích điểm hoàn tiền, các chương trình ưu đãi sử dụng thẻ khác của VCB.

Quy trình thanh toán khi mua hàng trả góp từ đối tác:

+ Quý khách thanh toán món hàng hoặc dịch vụ bằng Thẻ Tín Dụng VCB như giao dịch thẻ thông thường.

 + Quý khách vui lòng điền vào Đơn đăng ký kèm điều kiện điều khoản Chương trình 0% lãi suất của VCB do Đối tác liên kết cung cấp.

+ Bằng việc yêu cầu và sử dụng dịch vụ này, Chủ thẻ đồng ý chấp nhận và chịu ràng buộc với các điều khoản và điều kiện của Chương Trình 

Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Lưu ý:

- Giá trị trả góp bằng giá trị giao dịch thẻ.

- Khoản trả góp định kỳ sẽ được lên Sao kê như một giao dịch thông thường và là một phần của tổng số tiền tối thiểu phải thanh toán trên Sao kê. Chủ thẻ thanh toán Khoản trả góp định kỳ này theo phương thức thanh toán sao kê thông thường.

 Ví dụ:

Khi dùng Thẻ Tín Dụng VCB để mua chiếc máy giặt trị giá 12 triệu đồng, thay vì phải trả hết khoản tiền này trong vòng 45  ngày  (hoặc 50 hoặc 55 ngày tùy theo thương hiệu thẻ tín dụng) để tránh chịu lãi, Chủ thẻ có thể chọn trả dần trong 3, 6, 9, hay 12 tháng với cách tính như sau:

Kỳ hạn trả góp

3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

Khoản trả góp định kỳ hàng tháng

4.000.000 VND

2.000.000 VND

1.333.333 VND

1.000.000 VND

Giả sử trong tháng Chủ thẻ có thêm một giao dịch mua hàng khác trị giá 10.000.000 VND, như vậy Số tiền thanh toán tối thiểu sẽ là:

Kỳ hạn trả góp

3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

Khoản trả góp định kỳ hàng tháng

4.000.000 VND

2.000.000 VND

1.333.333 VND

1.000.000 VND

Số tiền thanh toán tối thiểu

4.500.000 VND

= 4.000.000  + 10.000.000x 5%

2.500.000 VND = 2.000.000 + 10.000.000 x 5%

1.833.333 VND = 1.333.333 + 10.000.000 x 5%

1.500.000 VND =1.000.000 + 10.000.000 x5%


Thời gian áp dụng: Dịch vụ trả góp cho thẻ tín dụng VCB được bắt đầu triển khai từ ngày 20/12/2018. Thời gian triển khai và thời điểm chấm dứt của từng chương trình cụ thể được xác định theo từng đối tác khác nhau và được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của VCB.
Thời gian khuyến mại: 31/03/2019 - 31/03/2025
Địa chỉ:
Điện thoại: