FWD Vững ước mơ – Đóng phí 1 lần

16/11/2022 01:41 CH

Sản phẩm FWD Vững ước mơ – Đóng phí 1 lần đảm bảo khả năng thanh toán khoản vay nếu có rủi ro xảy đến, giúp bạn thêm an tâm thực hiện những kế hoạch đã định.

Những đặc điểm nổi bật của FWD Vững ước mơ – Đóng phí 1 lần:

 • Đảm bảo thanh toán dư nợ khoản vay khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
 • Phí bảo hiểm chỉ đóng 1 lần duy nhất tại thời điểm tham gia bảo hiểm với chi phí hợp lý
 • Nhận giá trị hoàn lại khi tất toán hợp đồng tín dụng trước hạn
 • Tuổi tham gia: 18 tuổi – 70 tuổi
 • Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn hợp đồng: 75 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 13 tháng – 60 tháng​​​​​​​
 • Số tiền bảo hiểm tại thời điểm tham gia: 100 – 500 triệu đồng
 • Bên mua bảo hiểm: Là khách hàng cá nhân có dư nợ tại Vietcombank và là Người được bảo hiểm
  

​​​​​

 1. ​​​​​​​Phạm vi bảo vệ

FWD Vững ước mơ – Đóng phí 1 lần bảo vệ Khách hàng trước những rủi ro lớn:


 1. Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra là Số tiền bảo hiểm tại Tháng hợp đồng xảy ra Sự kiện bảo hiểm (Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc Tử vong).

 1. Nhận giá trị hoàn lại

Khách hàng sẽ nhận giá trị hoàn lại trong trường hợp khách hàng tất toán trước hạn khoản vay và yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn.

Giá trị hoàn lại sẽ được xác định cụ thể tại Tháng hợp đồng khách hàng tất toán khoản vay trước hạn trên Bảng Số tiền bảo hiểm trong:

​​​​​​​


Sản phẩm FWD Vững ước mơ – Đóng phí 1 lần không có sản phẩm bổ trợ

Tài liệu giới thiệu sản phẩm FWD Vững ước mơ – Đóng phí 1 lần

Tại đây

Quy tắc và Điều khoản sản phẩm FWD Vững ước mơ – Đóng phí 1 lần

Tại đây