ĐẢNG BỘ TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

08/02/2023 10:18 SA
Ngày 03/02/2023, tại Học viện Chính trị Quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trụ sở chính (TSC) Vietcombank đã tổ chức chương trình Lễ kết nạp đảng viên năm 2023 dành cho 43 quần chúng ưu tú của các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc với mục đích tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị cho quần chúng và đảng viên, tăng niềm tự hào cho những quần chúng ưu tú khi được kết nạp Đảng.

Chương trình được tổ chức đúng vào ngày 03/02/2023 nhằm hòa chung không khí cùng Đảng và Nhà nước chào mừng nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

Các đ/c trong thường trực Đảng uỷ TSC, BCH Đảng bộ TSC cùng Bí thư Chi bộ trực thuộc và các quần chúng ưu tú dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự chương trình, về phía khách mời có đồng chí (đ/c) Trương Công Đắc - Chánh Văn phòng Học viện CTQG Hồ Chí Minh. Về phía Vietcombank có: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC, Thành viên HĐQT; đ/c Lê Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Vietcombank, Kế toán trưởng. Cùng tham dự còn có các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, UVBCH Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ, các đ/c là đảng viên, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đồng chí lãnh đạo, đại diện quần chúng ưu tú của: Ban Kiểm tra nội bộ, Trung tâm xử lý tiền mặt, Ban Tổ chức và Nhân sự, Trung tâm Thanh toán, phòng Quản lý kênh chi hánh, phòng Quản lý rủi ro hoạt động, phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chính sách khách hàng bán lẻ, phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ, phòng Phát triển kênh số đối tác, Trường Đào tạo, phòng Giải pháp kênh số bán buôn, Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, phòng Quản lý các đề án công nghệ, phòng Marketing Bán lẻ, phòng ALM, phòng Pháp chế, Trung tâm Định giá Tài sản.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TSC Vietcombank chụp hình trước Hội trường Học viện CTQG Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Lễ kết nạp đảng viên

Tại lễ kết nạp, các đ/c Bí thư/Phó Bí thư/Chi ủy viên của các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TSC - là các đơn vị có quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng đã thực hiện các nghi thức: Công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú; Phân công đảng viên chính thức theo dõi và giúp đỡ đảng viên dự bị trong quá trình thử thách 1 năm, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Phát biểu tại Lễ kết nạp, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC, Thành viên HĐQT Vietcombank cho biết: Lễ kết nạp đảng viên lần này được tổ chức tại một địa điểm rất đặc biệt là Học viện CTQG Hồ Chí Minh,  tiền thân là Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang hơn 73 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển từ năm 1949. Đây là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Với số lượng hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, hàng năm Học viện đã đào tạo hàng vạn học viên tại các lớp cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Trong các năm qua, có nhiều thế hệ lãnh đạo, đảng viên, cán bộ của Vietcombank nói chung và Trụ sở chính Vietcombank nói riêng đã được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị tại Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC, Thành viên HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Lễ kết nạp đảng viên

Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh, Đảng uỷ Vietcombank nói chung và Đảng ủy TSC luôn quan tâm chăm lo, chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; quan tâm nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank; thường xuyên quan tâm, bám sát cơ sở, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi và động viên kịp thời để các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nằm trong 82 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank, Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank là cơ quan đầu não, có vai trò đầu tàu, tiên phong, đóng góp quan trọng và có ý nghĩa quyết định vào kết quả chung của hệ thống Vietcombank. Trong những năm qua, Đảng bộ Trụ sở chính không ngừng phát triển lớn mạnh với 45 Đảng bộ bộ phận chi bộ trực thuộc, 1.030 đảng viên, hơn 2000 cán bộ, chiếm 25% tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ Vietcombank. Hàng năm, Đảng bộ Trụ sở chính luôn đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Đảng bộ cấp trên, có sự đổi mới và phát triển phương thức, nội dung sinh hoạt Đảng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt và lồng ghép giữa công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là các kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng cho Đảng viên và người lao động; đặc biệt, công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ luôn được chú trọng.

Các đảng viên mới thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Đảng kỳ

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, do vậy đ/c Bí thư Đảng ủy TSC cũng quán triệt và căn dặn các đảng viên mới phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người đảng viên. Đó là: (i) Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. (ii) Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm. (iii) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (iv) Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy TSC (hàng đầu, thứ 12 từ phải sang) và đ/c Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng (hàng đầu, thứ 9 từ trái sang) chúc mừng các đảng viên mới

Trong chương trình Lễ kết nạp, trước giờ khai mạc buổi Lễ, các đ/c trong thường trực Đảng uỷ TSC, Bí thư Chi bộ trực thuộc và các quần chúng ưu tú đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên của Học viện CTQG Hồ Chí Minh. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy TSC cũng đã tới dâng hương tại Phủ Chủ tịch.

Sau 1/2 ngày làm việc trên thi thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, Lễ kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ TSC Vietcombank đã thành công tốt đẹp.

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​