ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2022

29/11/2022 02:06 CH
Trong các ngày từ 22-25/11/2022, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho 169 học viên là đảng viên mới của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Lớp học được khai giảng tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Lớp học vinh dự được đón đồng chí (đ/c) Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank đến tham dự và phát biểu chỉ đạo. Các báo cáo viên tham gia giảng dạy lớp học là những giảng viên có nhiều bề dày kinh nghiệm đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị khu vực 1 và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Đảng ủy Khối DNTW.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, Ủy viên BTV Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng  đã nhận định: Đảng viên mới tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị là quy định bắt buộc của Đảng, là cơ hội để các đảng viên mới được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm được đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Khóa học sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn về Đảng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, không ngừng phấn đấu trong học tập và trong công tác. Hoạt động thực tế của Lớp bồi dưỡng lí luận chính trị tại Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên) và Khu di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang) sẽ giúp các đảng viên mới hiểu hơn về các giá trị văn hóa truyền thống cách mạng và cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giáo dục lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước Việt Nam…

Ts. Tạ Khánh Trường – Giảng viên chính Học viện Chính trị khu vực 1 trình bày chuyên đề tại lớp học

Đối với các học viên, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng  mong rằng sau khóa học này, sẽ tiếp tục thể hiện ý chí vươn lên, thể hiện vai trò của người đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tự khẳng định mình trong rèn luyện, xây dựng đạo đức tác phong lối sống; gắn bó với tập thể “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, tích cực tham gia hoạt động phong trào, nêu gương bằng việc làm cụ thể; tích cực học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên Vietcombank; học và thực hiện tốt văn hóa Vietcombank; kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội…

Ts. Vũ Thế Tùng – Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại lớp học

Để khóa học thành công, đạt kết quả cao, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị và mong muốn các giảng viên giảng dạy tại lớp học tích cực truyền đạt, trao đổi với các học viên về các vấn đề mới có liên quan đến thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh, khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay...

Quang cảnh lớp học

Trong các ngày học tập, các học viên đã được các giảng viên/báo cáo viên trình bày các chuyên đề quan trọng: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa Mác – Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát triển GD&ĐT, KH&CN; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Các đảng viên tham gia chuyến đi thực tế

Ngày 25/11/2022, toàn thể lớp học đã tham gia chuyến đi thực tế tại Khu di tích lịch sử An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên) và Khu di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang).

   VCB News        

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​