ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2023

26/05/2023 04:51 CH
Trong các ngày từ 24-26/5/2023, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho 148 học viên là đảng viên mới của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Lớp học được khai giảng tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Các báo cáo viên tham gia giảng dạy lớp học là những giảng viên có nhiều bề dày kinh nghiệm đến từ Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Đảng ủy Khối DNTW và giảng viên là Báo cáo viên Trung ương.

Đ/c Nguyễn Gia Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai giảng lớp học

Đ/c Nguyễn Gia Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai giảng lớp học: Đảng viên mới tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị là quy định bắt buộc của Đảng, là cơ hội để các đảng viên mới được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm được đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Khóa học sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn về Đảng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, không ngừng phấn đấu trong học tập và trong công tác.

TS. Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương trình bày chuyên đề tại lớp học

Đối với các học viên, đ/c Nguyễn Gia Nghĩa mong rằng sau khóa học này, sẽ tiếp tục thể hiện ý chí vươn lên, thể hiện vai trò của người đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tự khẳng định mình trong rèn luyện, xây dựng đạo đức tác phong lối sống; tích cực tham gia hoạt động phong trào, nêu gương bằng việc làm cụ thể; học và thực hiện tốt văn hóa Vietcombank; kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội…

TS. Nguyễn Quang Việt - Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề tại lớp học

Để khóa học thành công, đạt kết quả cao, đ/c Nguyễn Gia Nghĩa cũng đề nghị và mong muốn các giảng viên giảng dạy tại lớp học tích cực truyền đạt, trao đổi với các học viên về các vấn đề mới có liên quan đến thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh, khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay...

Quang cảnh lớp học

Trong các ngày học tập, các đảng viên mới đã được các giảng viên/báo cáo viên trình bày các chuyên đề quan trọng: (i) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; (ii) Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; (iii) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; (iv) Xây dựng Đảng về Đạo đức; (v) Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; (vi) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (viii) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; (viii) Chủ nghĩa Mác – Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; (ix) Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; (xi) Phát triển GD&ĐT, KH&CN; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội;

Chiều ngày 26/05/2023, toàn thể lớp học làm bài thu hoạch. Sau 03 ngày lớp bồi dưỡng lí luận chính trị do Đảng ủy Vietcombank tổ chức đã thành công tốt đẹp./.

   VCB News        

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​