VIETCOMBANK TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK

13/03/2023 03:37 CH
Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương (BTC TW) về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước, ngày  10/03/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố thành lập các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Vietcombank.

Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK DNTW): đ/c Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực; đ/c Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức; đ/c Vũ Đức Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng.

Đ/c Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Về phía Vietcombank,đ/c Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT cùng các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy, đ/c đại diện Thường trực Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện lãnh đạo các phòng/ban có liên quan tại TSC cùng các nhân sự được điều động và bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, đ/c Đặng Bình Nguyên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự công bố các Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy. Theo đó:

Đ/c Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao Quyết định phân công đ/c Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Vietcombank

Đ/c Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao quyết định phân công đ/c Lại Hữu Phước, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vietcombank

Đ/c Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao quyết định phân công đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietcombank

Đ/c Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW (thứ 2 từ trái sang) và đ/c Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trưởng các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy

Tiếp theo tại buổi Lễ, đ/c Đặng Bình Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với Phó Trưởng các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy.

Theo đó, tại Quyết định số  1999, 2006, 2005, 2008 - QĐ/ĐU ngày 10/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank đã ban hành các quyết định điều động và bổ nhiệm các đồng chí Phó Trưởng Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy kể từ ngày 10/03/2023: đ/c Nguyễn Gia Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Vietcombank giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Vietcombank và giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Đảng ủy Vietcombank; đ/c Nguyễn Thị Huệ Anh, Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Vietcombank; đ/c Trần Thị Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành bán lẻ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietcombank; đ/c Lê Việt Cường Phó trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vietcombank.

Đ/c Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW (thứ 3 từ trái sang) và đ/c Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, thay mặt ĐUK DNTW và đoàn công tác, đ/c Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực ĐUK DNTW chúc mừng Đảng bộ Vietcombank đã hoàn thành nhiệm vụ thành lập các Ban của Đảng theo đúng Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của ĐUK DNTW tại công văn số 1264-CV/ĐUK ngày 16/2/2023. Nhiệm vụ tiếp theo là Vietcombank sẽ thực hiện tiếp nhận các đảng bộ và đảng viên từ địa phương về trực thuộc Đảng bộ Vietcombank theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực ĐUK DNTW tin tưởng: là đơn vị đầu tiên, gương mẫu trong Đảng bộ Khối DNTW thực hiện các công tác này, Đảng bộ Vietcombank sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Phát biểu tại Buổi Lễ, đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng thay mặt BTV Đảng ủy Vietcombank cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực, đồng chí UV BTV – Trưởng Ban Tổ chức và đồng chí Chánh Văn phòng ĐUK DNTW đã dành thời gian tới tham dự buổi lễ công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Vietcombank. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức TW và của ĐUK DNTW, đảm bảo cho Đảng ủy Vietcombank thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.Việc kiện toàn, sắp xếp lại, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy sau khi kết thúc thời gian hợp nhất mang ý nghĩa to lớn đối với Vietcombank, khi Vietcombank là 1 trong 6 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW được Ban tổ chức TW, Thường trực Đảng ủy Khối quyết định lựa chọn tổ chức, triển khai theo mô hình Đảng bộ toàn ngân hàng. Theo đó, Đảng uỷ Vietcombank sẽ tiếp nhận toàn bộ các tổ chức đảng, đảng viên đang sinh hoạt và trực thuộc các cấp ủy địa phương về sinh hoạt và trực thuộc Đảng bộ Vietcombank. Như vậy, trong lịch sử 60 năm hoạt động Đảng bộ Vietcombank đã được tổ chức thành ngành dọc toàn hệ thống, rất phù hợp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.Sự kiện Đảng ủy Vietcombank tổ chức công bố và trao các Quyết định về thành lập các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và các quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc ngày hôm nay có thể khẳng định đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng đã được nâng lên một bước cả về chất lượng và số lượng.

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các nhân sự được điều động và bổ nhiệm tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ công bố, đ/c Bí thư Đảng ủy Vietcombank đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ:

  • Khẩn trương nhận bàn giao, tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu liên quan từ các phòng/ban có nhiệm vụ tương đồng để thực hiện quản lý theo quy định;
  • Bám sát chương trình kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ VCB, rà soát chương trình kế hoạch công tác của từng ban theo chức năng nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của Đảng bộ VCB nói chung và của từng ban tham mưu, giúp việc của Đảng.
  • Khẩn trương họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo và các cán bộ theo chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc đã được Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt;
  • Tổ chức việc tập huấn, đào tạo cho cán bộ của các ban tham mưu, giúp việc để đảm bảo các cán bộ nắm bắt được các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.
  • Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức làm việc để tham mưu một cách tốt nhất cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy triển khai có hiệu quả các công việc được giao
  • Phát huy tinh thần đoàn kết, sự phối hợp giữa các cán bộ trong các ban với nhau cũng như giữa các ban với các đơn vị có liên quan tại Trụ sở chính để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng ủy phân công; giữ vững vị thế là Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 “Chúc mừng Đảng bộ Vietcombank đã được ĐUK DNTW, Ban Tổ chức TW phê chuẩn cho phép thành lập Đảng bộ toàn ngân hàng và đã kiện toàn xong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo đúng qui định và đảm bảo thời hạn. Chúc mừng các đồng chí lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc đã được Ban Lãnh đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ ngày hôm nay, chúc các đồng chí phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng và Đảng bộ Khối DNTW” - đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng nhấn mạnh.

Đ/c Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Vietcombank phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt các đồng chí được phân công, điều động và bổ nhiệm, đ/c Hồng Quang - Ủy viên BTV, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Vietcombank bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến Thường trực Đảng ủy, BTV Đảng ủy Vietcombank đã tin tưởng, tín nhiệm, điều động và giao nhiệm vụ lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Vietcombank.

“Được tin tưởng và giao nhiệm vụ, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự to lớn của cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng ủy Vietcombank. Chúng tôi xin được tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ và sâu sắc các chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đ/c Bí thư đảng ủy Vietcombank. Chúng tôi xin được cam kết trước BTV Đảng ủy, sẽ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, nỗ lực không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng cả về năng lực chuyên môn cũng như phong cách lãnh đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao;  phối hợp tốt với các phòng/ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong tập thể các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Vietcombank; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng của công tác tham mưu cho Đảng ủy Vietcombank về các mặt công tác: tổ chức, tuyên giáo, dân vận, đào tạo, kiểm tra giám sát và văn phòng để đảm bảo cho sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Vietcombank có hiệu quả trên toàn hệ thống, góp phần duy trì và giữ vững Đảng bộ Vietcombank là Đảng bộ xuất sắc, tiêu biểu và toàn diện của Đảng ủy Khối DNTW”.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, các đồng chí BTV Đảng ủy và nhân sự lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm chụp hình lưu niệm

VCB News


Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​