ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 22-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ ĐẾN NĂM 2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

02/02/2023 01:43 CH
Ngày 19/01/2023, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Đảng ủy Vietcombank) đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/ĐU thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng thủ dân sự, tạo đồng thuận và quyết tâm chính trị cao trong quá trình tổ chức thực hiện, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của đơn vị; ổn định hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW phải chủ động, kịp thời, được chuẩn bị từ sớm, từ xa trước khi xảy ra chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh. Công tác phòng thủ dân sự tại đơn vị lấy lực lượng dân quân tự vệ và đội xung kích làm nòng cốt; vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia rộng rãi, hiệu quả.

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​