VIETCOMBANK BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHỈ THỊ 05-CT/TW CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

29/03/2022 05:02 CH
Ngày 26/3/2022, Đảng bộ Vietcombank Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022 và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động qua 02 hình thức trực tiếp tại trụ sở Chi nhánh và trực tuyến qua hệ thống MS Team.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Minh Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Bình Dương đã quán triệt Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 thông qua các văn kiện của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021. Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi ủy, phòng ban, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên, người lao động gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng việc thực hiện các Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải bám sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân, phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại để ngày càng hoàn thiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, chung tay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị được nghe đồng chí Đào Khắc Trung - Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực II, TP Hồ Chí Minh trực tiếp báo cáo chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” gắn với Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nội dung chính của chuyên đề và các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được báo cáo viên truyền tải một cách sâu sắc, súc tích và gắn với thực tiễn công việc của đơn vị để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Sau Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, nghiêm túc xây dựng chương trình hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2022.

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​