84 - 24 - 3824 8919

ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK SỞ GIAO DỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

29/05/2020 08:19 SA
Trong năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa lớn nhất định hướng cho toàn Đảng bộ cũng như cán bộ, đảng viên và người lao động Vietcombank Sở giao dịch là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch (Đảng bộ Sở giao dịch) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Xuyên suốt nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng ủy Sở giao dịch sát sao chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện, sâu rộng mọi mặt hoạt động của chi nhánh với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động, minh bạch và thống nhất. Việc triển khai áp dụng bộ KPI theo hướng cụ thể đến từng người, từng việc thể hiện được sự rõ ràng và chính xác mức độ đóng góp của tập thể và cá nhân vào kết quả chung đã nâng cao niềm tin, mức độ gắn bó, phấn đấu và cống hiến hết mình cho công việc của người lao động. Qua đó phát huy được tinh thần dám nghĩ dám làm trong đội ngũ lãnh đạo cũng như cán bộ, đoàn kết, củng cố sức mạnh tập thể, xây dựng môi trường làm việc tích cực.

Đ/c Hồ Văn Tuấn – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc chi nhánh (thứ 4 từ trái sang) thay mặt Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch vinh dự nhận Giấy khen Tổ chức Đảng ”trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 do Đảng bộ Vietcombank trao tặng

Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch và các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng cho từng năm, có điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế từng thời kỳ. Trên cơ sở các chương trình, nghị quyết đã ban hành, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các chương trình, mục tiêu đã đề ra.

Với những chỉ đạo đi từ tổng thể đến chi tiết, nhiệm kỳ 2015-2020 đã ghi dấu những thành công rực rỡ trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Vietcombank Sở giao dịch là chi nhánh đầu tiên trong hệ thống đạt danh hiệu đơn vị Đặc biệt xuất sắc trong 5 năm liên tục. Sự tăng cường thống nhất chỉ đạo giữa Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tạo được sức mạnh toàn diện của Vietcombank Sở giao dịch trong phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đ/c Hồ Văn Tuấn – Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch (thứ 2 từ phải sang) thay mặt chi nhánh vinh dự nhận danh hiệu ”Đơn vị đặc biệt xuất sắc năm 2019” (Vietcombank Sở giao dịch là đơn vị đặc biệt xuất sắc trong 5 năm liên tục 2015 -2019)

Đến cuối năm 2019, lần đầu tiên quy mô tài sản sinh lời của Vietcombank Sở giao dịch đạt trên 5 tỷ USD, các chỉ tiêu được giao hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Hoạt động kinh doanh chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững, đúng định hướng. Huy động vốn vượt mốc 85.600 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân gần 15%/năm). Cho vay nền kinh tế đạt trên 28.600 tỷ đồng (tăng bình quân trên 26%/năm), tỷ trọng cho vay khách hàng bán lẻ đến năm 2019 đạt 42,6 % tổng dư nợ tín dụng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát hiệu quả qua từng năm, tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu lần lượt ở mức 0,28% và 0,47%.

Kiên định với mục tiêu chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2015-2020, năm 2019, Vietcombank Sở giao dịch đã cán mốc lợi nhuận 2.680 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận bình quân 4,8 tỷ đồng/cán bộ. Tổng lợi nhuận trong giai đoạn 2015-2019 đạt trên 9.100 tỷ đồng. Với những kết quả hoạt động ấn tượng như trên, có thể nói giai đoạn này đánh dấu sự chuyển mình vô cùng ngoạn mục của Vietcombank Sở giao dịch.

Đối với công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở giao dịch luôn đảm bảo tính dân chủ và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, người lao động trong sự nghiệp chung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy được nâng cao rõ rệt, theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, đoàn kết đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch tổ chức cuộc thi ”Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, năm 2019

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các hình thức phong phú, sáng tạo như tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác Đảng, các chương trình về nguồn của toàn Đảng bộ, đặc biệt là việc tổ chức các cuộc thi viết và sân khấu hóa về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, trở thành đơn vị đi đầu trong cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05, tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ đảng viên thi đua làm theo lời Bác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; xây dựng và củng cố niềm tin yêu và ý chí phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng của đông đảo cán bộ, người lao động. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch liên tục được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liền Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và đảng viên được nhận bằng khen của Đảng ủy Khối, của Ngân hàng Nhà nước... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 95 đảng viên mới.

Công tác an sinh xã hội cũng được Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch hết sức chú trọng nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước với tổng giá trị tài trợ gần 16 tỷ đồng trong các năm 2015-2019. Bên cạnh đó, Vietcombank Sở giao dịch thường xuyên tổ chức tri ân cán bộ là bộ đội xuất ngũ, con em các gia đình thương binh liệt sỹ, góp phần nêu cao niềm tự hào và ý chí nỗ lực phấn đấu trong công việc của cán bộ để xứng đáng với sự hi sinh xương máu của các thế hệ đi trước.

Công tác an sinh xã hội luôn được Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch quan tâm (Trong ảnh: đại diện lãnh đạo Vietcombank Sở Giao dịch cùng lãnh đạo Đảng bộ Vietcombank và chi nhánh Lào Cai tới thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Lào Cai)

Trước thềm Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ, xây dựng Đề án nhân sự Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở các kết quả hoạt động nhiệm kỳ trước và dự báo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, báo cáo đã xác định rõ các mục tiêu chiến lược cũng như các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn sắp tới, từ đó đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động, từng thời kỳ cụ thể thông qua chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ mới. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đang được tích cực triển khai từng bước theo đúng kế hoạch đã đặt ra trên cơ sở tuân thủ nghiêm Điều lệ Đảng, quy định, chỉ thị, nghị quyết... của Đảng ủy các cấp.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ chi nhánh lần thứ IV nhằm định hướng hoạt động cho toàn Đảng bộ cũng như cán bộ, đảng viên và người lao động tại Sở giao dịch trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới mọi mặt hoạt động, phát triển chiều sâu, tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả, giữ vững danh hiệu tổ chức Đảng tiêu biểu xuất sắc trong Đảng bộ Vietcombank.

VCB News


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-38243524

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​