VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI THẢO RCSA NĂM 2022

08/06/2022 06:47 CH
Ngày 03/6/2022, tại Trụ sở chính Vietcombank, 198 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA) nghiệp vụ thẻ năm 2022.

Hội thảo do Phòng Quản lý rủi ro hoạt động phối hợp tổ chức với các đơn vị chính sách liên quan tại Trụ sở chính (TTQLVHBL, P.CSKH&SPBL, Pháp chế, Ban KTNB…) cùng 5 đại diện chi nhánh Vietcombank tại các khu vực gồm: TP.HCM; Hà Nội; Đà Nẵng; Cần Thơ; Bình Dương.

Ông Trần Thah Nam - Giám đốc Khối vận hành và Giám đốc đổi mới sáng tạo phát biểu chia sẻ tại Hội thảo

Tham dự hội thảo có ông Trần Thanh Nam - Giám đốc Khối Vận hành và Giám đốc đổi mới sáng tạo cùng hơn 20 chuyên gia am hiểu nghiệp vụ thẻ đến từ các Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC và chi nhánh.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng QLRRHĐ hướng dẫn một số nội dung RCSA tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thanh Nam nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác RCSA trong quản lý rủi ro hoạt động nói chung và trong nghiệp vụ thẻ nói riêng. Bên cạnh đó, Giám đốc Khối cũng đánh giá phương pháp luận và cách thức tổ chức hội thảo RCSA tại Vietcombank có bài bản, theo đúng thông lệ quốc tế và cân bằng trong việc lựa chọn thành phần tham gia. Giám đốc Khối tin tưởng rằng thông qua hội thảo, các rủi ro và chốt kiểm soát được rà soát và đánh giá, các chuyên gia sẽ đưa ra được các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả, đặc biệt là các giải pháp công nghệ.

Các thành viên tham gia thảo luận nhóm tại Hội thảo

Các thành viên tham dự hội thảo cũng đã xem xét những thay đổi quan trọng về mặt chính sách nhà nước, quy trình nội bộ, hệ thống công nghệ… có ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro nghiệp vụ thẻ trong thời gian qua.

Sau quá trình phân tích, thảo luận sôi nổi, tiếp thu góp ý của các thành viên tham dự, Hội thảo đã thống nhất kết quả đánh giá cuối cùng đối với từng rủi ro trong danh mục, cũng như đề xuất nhiều biện pháp kiểm soát thiết thực, khả thi. Hội thảo đã thống nhất kết quả đánh giá rủi ro trong nghiệp vụ thẻ cơ bản đang được kiểm soát tốt với kết quả gồm 3 rủi ro có mức độ cao, 37 rủi ro có mức độ trung bình và thấp. Toàn bộ các chốt kiểm soát rủi ro hiện có của nghiệp vụ thẻ được các chuyên gia đánh giá ở mức độ Đạt và Tốt, không có chốt kiểm soát Yếu. Điều này cũng phù hợp với thực tế bộ quy trình nghiệp vụ thẻ vừa được rà soát, soạn thảo và ban hành lại cuối năm 2021.

Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát nghiệp vụ thẻ đã giúp các đơn vị tại TSC cũng như các chi nhánh có một bức tranh toàn cảnh về rủi ro trong nghiệp vụ thẻ, qua đó cải tiến quy trình, nâng cấp hệ thống để quản lý tốt rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ cung cấp cho khách hàng./.

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​