HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

15/04/2022 09:24 SA
Ngày 13/4/2022, tại tòa nhà VBB, số 05 Công trường Mê Linh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HĐKH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ của ngân hàng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022.

Tham gia hội nghị, về phía khách mời có đ/c Đào Minh Tuấn  nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank. Về phía Vietcombank có: Ths. Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐKH; Ths. Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành, Phó Chủ tịch HĐKH&CN Vietcombank; TS. Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐKH&CN Vietcombank cùng các thành viên HĐ KH&CN Vietcombank, cơ quan thường trực HĐKH&CN Vietcombank và đại diện lãnh đạo một số đơn vị Trụ sở chính có liên quan.

Ths. Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐKH&CN Vietcombank phát biểu chỉ đạo

Trong năm 2021, hệ thống Vietcombank có nhiều thay đổi về nhân sự lãnh đạo cấp cao và HĐKH&CN Vietcombank cũng có nhiều thay đổi trong công tác nhân sự tham gia Hội đồng. Để đảm bảo hoạt động của HĐKH&CN diễn ra thường xuyên liên tục, đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, trên cơ sở đề xuất của thường trực HĐKH&CN, HĐKH&CN đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt, kiện toàn nhân sự HĐKH&CN nhiệm kỳ VII giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐKH&CN, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận đánh giá, tổng kết công tác KHCN&CN năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. Hội nghị đã đưa ra các quyết định và định hướng quan trọng về việc quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động KHCN&CN của Vietcombank.

HĐKH&CN Vietcombank nhiệm kỳ VII giai đoạn 2021-2025 chụp ảnh lưu niệm

Trong năm 2021, HĐKH&CN đã hoàn thành nghiệm thu danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2018 và năm 2019 với chất lượng tốt. Phần lớn các đề tài được nghiệm thu đều đạt loại Giỏi trở lên, tỷ lệ sáng kiến được Hội đồng nghiệm thu công nhận đạt 90,6% (77/85 sáng kiến). Bên cạnh đó, số lượng nhiệm vụ KH&CN năm 2021 – 2022 được phê duyệt triển khai không giảm so với 2018, 2019 dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Số lượng nhiệm vụ KH&CN năm 2022 bổ sung ở mức cao, thể hiện các đơn vị/cá nhân tại Vietcombank luôn tích cực tham gia nghiên cứu và sáng tạo đổi mới. Hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Ngành tiếp tục được triển khai tích cực cũng như hoạt động khen thưởng các đơn vị/cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động KH&CN nhân ngày KH&CN Việt Nam (18/05) được tổ chức định kỳ hàng năm. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu Vietcombank đã có những các báo cáo nghiên cứu, phân tích được đánh giá có chất lượng gửi Ban lãnh đạo, góp phần vào dự báo và định hướng hoạt động của Vietcombank.

Theo đó, kế hoạch triển khai công tác HĐKH&CN của Vietcombank trong năm 2022 tập trung vào các điểm sau: (i) Triển khai các hoạt động KH&CN theo đúng kế hoạch HĐKH&CN đã phê duyệt; (ii) Triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ/Ngành năm 2020, 2022 theo tiến độ được phê duyệt. Triển khai đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2023 ngay khi có thông báo từ Viện chiến lược NHNN; (iii) Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về KH&CN đã ký kết với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, …; (iv) Tiếp tục triển khai hoạt động của Nhóm nghiên cứu Vietcombank, hoàn thành các báo cáo phân tích vĩ mô, Báo cáo chuyên đề theo đúng kế hoạch; (v) Tăng cường công tác truyền thông về hoạt động KH&CN, đảm bảo tất cả cán bộ Vietcombank đều biết và hiểu các quy định và hoạt động KH&CN của Vietcombank. Tiếp tục tổ chức hoạt động nêu gương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN và (vi) Hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hướng dẫn thực hiện Quy chế KHCN trên cơ sở ý kiến của HĐKH&CN/Ban lãnh đạo.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã thể hiện cam kết tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của Vietcombank trở thành một trong những hoạt động trọng tâm của ngân hàng trên cơ sở ba nguyên tắc hoạt động chính. Thứ nhất là các hoạt động KH&CN phải bám sát với các mục tiêu/ kế hoạch chuyển đổi số tại Vietcombank. Thứ hai là đẩy mạnh ưu tiên đối với các hoạt động KH&CN có tính ứng dụng cao. Và cuối cùng, các sáng kiến KH&CN cần lấy khách hàng làm trọng tâm, tránh nghiên cứu hoạt động dàn trải, nhằm đảm bảo tối đa cho lợi ích và sự phát triển của Vietcombank.

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​