HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA VIETCOMBANK

08/06/2021 03:54 CH
Bám sát tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch HĐKH tại Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank (HĐKH) ngày 27/02/2021, hoạt động KH&CN của Vietcombank tiếp tục được thực hiện và đẩy mạnh theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả.

Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

1. Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN thuộc danh mục 2019

Thực hiện Quyết định 1266/QĐ-VCB.HĐKH của HĐKH ngày 13/08/2020 v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu các đề tài thuộc danh mục KH&CN năm 2019, trong 06 tháng đầu năm 2021, các Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức nghiệm thu 07 đề tài cấp Vietcombank.

Tính đến thời điểm hiện tại, 18/19 đề tài thuộc danh mục KHCN năm 2019 đã được nghiệm thu, phần lớn các đề tài đều đạt loại giỏi (trong đó 5 đề tài đạt xuất sắc), các sản phẩm nghiên cứu có thể được triển khai ứng dụng ngay. Hội đồng nghiệm thu cũng đã thống nhất chỉ định các đơn vị khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài vào thực tiễn hoạt động và xác nhận kết quả ứng dụng theo quy định.

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học

2. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2021-2022

Ngày 14/5/2021, Chủ tịch HĐKH đã ký ban hành quyết định số 921/QĐ-VCB.HĐKH về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN và kinh phí thực hiện của VCB năm 2021-2022. Danh mục bao gồm 19 đề tài cấp Vietcombank và đơn vị; 100 sáng kiến; 01 hội thảo. Cơ quan thường trưc HĐKH đã thông báo danh mục tới các đơn vị/cá nhân trên toàn hệ thống để triển khai nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

3. Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ hàng năm (18-5)

Thường trực HĐKH đã trình Chủ tịch HĐKH thành lập Tổ xét duyệt khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN năm 2020. Dưới sự chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thắng - Phó Chủ tịch HĐKH, Tổ xét duyệt khen thưởng đã thông qua các tiêu chí và đề xuất khen thưởng đối với 15 tập thể có thành tích trong hoạt động KH&CN; 22 cá nhân viết bài nghiên cứu đăng trên các Tạp chí Khoa học uy tín (được tính điểm do Hội đồng giáo sư kinh tế công nhận) trong năm qua. Hội đồng khoa học đã gửi đề nghị khen thưởng tới Hội đồng Thi đua khen thưởng Vietcombank để xem xét và tổ chức khen thưởng theo quy định.

4. Kiện toàn nhân sự Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank nhiệm kỳ VII giai đoạn 2021-2025

HĐKH đã thống nhất bổ sung thêm 4 thành viên thuộc Ban Lãnh đạo phụ trách các Khối nghiệp vụ, bao gồm: Ths. Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên HĐQT; Ths. Hồng Quang, Uỷ viên HĐQT; Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó TGĐ; đồng thời chấp thuận đề nghị xin rút khỏi nhân sự HĐKH nhiệm kỳ tới của một thành viên. HĐQT đã phê duyệt  đề xuất nêu trên và ký ban hành Quyết định số 956/QĐ-VCB-TCNS ngày 26/05/2021 về việc kiện toàn nhân sự HĐKH nhiệm kỳ VII giai đoạn 2021-2025.

5. Đẩy mạnh hoạt động của Nhóm nghiên cứu Vietcombank:

Trong 06 tháng đầu năm, Nhóm nghiên cứu Vietcombank đã triển khai các hoạt động và hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện bao gồm: 02 Báo cáo vĩ mô theo Qúy gửi Ban Lãnh đạo; báo cáo chuyên đề “Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu: cơ hội và thách thức cho Việt Nam”;  tổ chức các buổi tọa đàm khoa học nhằm nâng cao chất lượng các báo cáo phân tích vĩ mô, báo cáo chuyên để gửi Ban Lãnh đạo.

6. Triển khai đề xuất và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ/Ngành

Các nhóm đề tài tiếp tục triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ KH&CN cấp Ngành năm 2020 theo đúng tiến độ và đã báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng cho Ngân hàng Nhà nước. Tháng 5.2021, HĐKH đã phê duyệt và gửi 02 đề xuất đề tài khoa học cấp Ngành ngân hàng năm 2022 sang Viện Chiến lược NHNN để xem xét, phê duyệt.

Tinh thần nghiên cứu khoa học đã lan tỏa trong toàn hệ thống Vietcombank. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ KH&CN được giao theo danh mục, các đơn vị/cá nhân còn tích cực và chủ động triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học khác như tổ chức các hội thảo chuyên môn, tổ chức các cuộc thi đóng góp ý tưởng sáng kiến, viết các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành. Trong thời gian tới, với sự tham gia trực tiếp, toàn diện của các thành viên Ban lãnh đạo trong HĐKH, hoạt động KH&CN của Vietcombank sẽ phát triển lên một tầm cao mới với tư duy ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​