84 - 24 - 3824 8919

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIETCOMBANK 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

07/08/2019 09:00 SA
Ngày 27/07/2019 tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank (HĐKH) đã tổ chức họp đinh kỳ quý II/2019 để sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội đồng đã nghe Báo cáo sơ kết hoat động khoa học và công nghệ (KH&CN) của Vietcombank do Giám đốc Trường Đào tạo Vietcombank – Thường trực HĐKH trình bày. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, Chủ tịch HĐKH đã kết luận hoạt động KH&CN của Vietcombank 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực bao gồm:

  1. Số lượng đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 tăng cao. Nhận thức về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với hoạt động kinh doanh của Vietcombank ngày càng nâng cao, số lượng các đơn vị tại TSC và chi nhánh tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học tăng nhiều so với những năm trước đây;
  2. Vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của Thường trực HĐKH được phát huy;
  3. Việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bài bản, chuyên sâu, đúng tiến độ và có chất lượng;
  4. Việc hợp tác với các Trường/Viện, các cơ quan nghiên cứu là một yếu tố giúp hoạt động khoa học và công nghệ của Vietcombank được mở rộng và nâng tầm, hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

HĐKH cũng đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2019 của Vietcombank gồm 129 nhiệm vụ trong đó: 19 đề tài nghiên cứu cấp Vietcombank; 108 sáng kiến; 02 hội thảo/tọa đàm. Bên cạnh đó, HĐKH cũng thống nhất đề xuất 04 nhiệm vụ cấp Bộ năm 2020 để HĐKH cấp Ngành xét duyệt. Các đề tài khoa học và sáng kiến được nghiệm thu năm 2018 tiếp tục được đưa vào triển khai ứng dụng sẽ đóng góp một phần vào thành công trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank. HĐKH cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị/cá nhân liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng tới nhằm đẩy mạnh hoạt động KH&CN của Vietcombank theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả.

VCB News


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-38243524

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​