VIETCOMBANK TIẾP TỤC MỞ RỘNG CÁC DỊCH VỤ VÀ TIỆN ÍCH CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ỨNG DỤNG VIETCOMBANK DIGIBANK

23/04/2021 05:06 CH
Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, Vietcombank tiếp tục điều chỉnh và bổ sung một số tính năng trên Ngân hàng số VCB Digibank như sau:
 • Cấp mới, cấp lại PIN thẻ trên VCB Digibank:
 • Dịch vụ này cho phép khách hàng cá nhân là chủ thẻ chính của Vietcombank và đã đăng kí sử dụng VCB Digibank có thể thực hiện yêu cầu Cấp mới/thay đổi mã PIN thẻ ngay trên VCB Digibank thay vì phải ra quầy giao dịch như trước đây.
 • Áp dụng cho chủ thẻ chính thẻ ghi nợ và tính dụng của Vietcombank. Chủ thẻ chính có thể yêu cầu cấp mới/thay đổi mã PIN cho thẻ chính và các thẻ phụ.
 • Chủ thẻ không cần thực hiện thao tác đổi PIN tại ATM sau khi đã cấp mới/thay đổi PIN thành công trên VCB Digibank.
 • Đối với thẻ phát hành mới, thay thế, gia hạn, thay đổi hạng thẻ, khách hàng cần thực hiện Kích hoạt thẻ trước khi thực hiện cấp mới/thay đổi PIN trên VCB Digibank
 • Bổ sung việc sử dụng nguồn vay thấu chi trên VCB Digibank
 • Bổ sung việc sử dụng nguồn vay thấu chi đối với các giao dịch thực hiện trên VCB Digibank đối với các khách hàng đã được Vietcombank cấp hạn mức thấu chi.
 • Theo đó, các loại giao dịch được sử dụng nguồn vay thấu chi là các giao dịch tài chính trên VCB Digibank trừ các loại giao dịch sau:
 • Chuyển tiền cùng CIF
 • Nộp tiền chứng khoán
 • Mở tiết kiệm, nộp thêm tiền vào tiết kiệm
 • Mở tải khoản tiền gửi tích lũy, Gửi gốc trong kỳ theo lựa chọn
 • Thanh toán thẻ tín dụng
 • Thanh toán khoản vay tài chính

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc 
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-38243524

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​