​Bên cạnh các giải pháp tài chính mới ra mắt, Vietcombank hiện đang triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm đa dạng khác nhau giúp hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình