Chính sách miễn/ giảm phí thường niên đối với các cặp vợ chồng cùng sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank

19/01/2023 08:31 SA

  • MIỄN PHÍ thường niên đối với 01 thẻ hạng phổ thông; hoặc
  • GIẢM 50% phí thường niên đối với hạng thẻ cao cấp (Platinum/World) của vợ hoặc chồng (trong trường hợp cả 2 cùng là chủ thẻ chính); hoặ
  • MIỄN PHÍ thường niên thẻ phụ trong trường hợp chỉ 1 trong 2 vợ chồng là chủ thẻ chính.

  • Khách hàng là vợ chồng cùng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của VCB
  • Mỗi cặp vợ chồng chỉ được hưởng ưu đãi cho 1 thẻ và không áp dụng đồng thời với (các) ưu đãi khác.
  • Trường hợp 2 thẻ của 2 vợ chồng không cùng hạng, thẻ áp dụng miễn/giảm phí là thẻ có hạng thấp hơn.

  • Giấy đăng ký kết hôn (bản sao, có bản gốc để đối chiếu)
  • ​​​​​​​Các hồ sơ phát hành thẻ tín dụng cá nhân theo quy định của Vietcombank trong từng thời kỳ.
Thẻ tín dụng quốc tế
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express® (Thẻ Bông Sen Vàng) ​
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank Visa Platinum
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank Mastercard
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank Unionpay
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank Visa
BIỂU MẪU - Thẻ tín dụng quốc tế
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank MasterCard World
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank JCB
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank JCB Platinum
BIEU MAU - Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank - Vietravel Visa
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank American Express® ​
BIEU MAU - Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank - Diamond plaza Visa
BIEU MAU - Thẻ Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank Visa
BIEU MAU - Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express®
BIEU MAU - Thẻ Takashimaya JCB
Thẻ ghi nợ quốc tế
Thẻ ghi nợ quốc tế phi vật lý VCB DigiCard
Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Platinum
Thẻ Vietcombank Mastercard
Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Vietcombank – Đại học quốc gia Hồ Chí Minh Visa
Thẻ ghi nợ quốc tế Taka Visa
Thẻ Vietcombank Connect24 Visa
Thẻ Vietcombank Unionpay
Thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express®
Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Big C Visa
BIỂU MẪU - Thẻ ghi nợ quốc tế
Thẻ ghi nợ nội địa Dịch vụ thanh toán thẻ
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau!
Thẻ phi vật lý
Thẻ tín dụng quốc tế
BIEU PHI - Thẻ Vietcombank Mastercard Cội Nguồn
BIEU PHI - Thẻ Vietcombank Tín dụng chung
BIEU PHI - THE TIN DUNG SAIGON CENTRE - TAKASHIMAYA - VIETCOMBANK JCB
THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU SAIGON CENTRE – TAKASHIMAYA- VIETCOMBANK
BIEU PHI - THẺ TÍN DỤNG VIETCOMBANK CASHPLUS PLATINUM AMERICAN EXPRESS ®
BIEU PHI - THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK DIAMOND PLAZA VISA
BIEU PHI THE TIN DUNG QUOC TE CHUNG
BIEU PHI - The Vietcombank JCB Platinum
BIEU PHI - THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK - VIETRAVEL VISA
BIEU PHI - Thẻ Vietcombank VietNam Airlines American Express® (Thẻ Bông Sen Vàng)
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau!
BIEU PHI - Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express®
BIEU PHI - THẺ TÍN DỤNG VIETCOMBANK VISA PLATINUM
BIEU PHI - Thẻ MasterCard world
Thẻ ghi nợ quốc tế
Thẻ ghi nợ quốc tế Visa platinum
Thẻ Vietcombank Unionpay
Thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express®
BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ CHUNG
Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Big C Visa
Thẻ ghi nợ ĐTH Takashimaya Visa
Thẻ Vietcombank Mastercard
Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Vietcombank – Đại học quốc gia Hồ Chí Minh Visa
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau!
Thẻ Vietcombank Connect24 Visa
Thẻ ghi nợ nội địa
Thẻ Đồng Thương Hiệu Vietcombank - AEON
BIỂU PHÍ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CHUNG
Thẻ đồng thương hiệu Co.opmart Vietcombank
Thẻ Vietcombank Connect24
Thẻ phi vật lý Thẻ tín dụng công ty
Thẻ tín dụng công ty amex
Thẻ tín dụng công ty visa
Dịch vụ thanh toán thẻ
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau!